Schoon drinkwater eenvoudig afrekenen met prepaid kaart

ICS streeft naar een situatie waarin ook bewoners op het platteland van Oost-Afrika duurzaam toegang hebben tot schoon drinkwater. Daarom bouwt ICS nieuwe of herstelt ze defecte watersystemen in nauwe samenwerking met lokale overheden en bevolking. Elk waterpunt is uitgerust met een prepaid betaalsysteem. De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud, reparaties en kwaliteitscontroles. Zo draagt ICS bij aan gezondheid en de economische ontwikkeling in het gebied.

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Maar uit cijfers van de World Health Organization blijkt dat miljoenen Afrikanen anno 2016 nog steeds geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Parasieten en bacteriën in vervuild water leiden bij volwassenen vaak tot chronische (darm)aandoeningen en kunnen bij kinderen zelfs de dood tot gevolg hebben.


In deze zo goed als droog gevallen rivierbedding halen dorpsbewoners van Maganzo in Tanzania hun
(vervuilde) drinkwater

Hoe realiseert ICS duurzaam werkende waterpunten?

  • We informeren de lokale bevolking over het belang van schoon drinkwater;
  • We boren naar water en leggen een constructie aan van pijpleidingen of we herstellen reeds bestaande, maar defecte watersystemen;
  • Bewoners kunnen hun jerrycans komen vullen en eenvoudig en snel afrekenen d.m.v. het prepaid betaalsysteem van Susteq;
  • De prepaidkaarten kunnen worden opgeladen bij bestaande winkeltjes in de buurt;
  • De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en kwaliteitscontroles zodat de waterpunten langdurig schoon drinkwater kunnen leveren.  West-Kenia

Om in Kenia aan water te komen moet je tientallen meters diep boren in de hoop een goede bron aan te treffen. In 2015 heeft ICS in de dorpen Amagoro en Malaba op drie punten geboord naar water. Twee punten bevatten voldoende water, de derde viel af. Vanuit de twee boorgaten wordt water opgepompt naar een watertoren. Vanuit de toren wordt het water via een systeem van pijpleidingen gedistribueerd naar in totaal elf tappunten met elk drie kranen.

Omdat de twee bronnen beide niet extreem veel water bevatten gaat ICS najaar 2016 alsnog boren naar een derde, nieuwe put die aangesloten wordt op het bestaande systeem. Hierdoor kunnen we straks voldoende schoon drinkwater garanderen voor alle dorpsbewoners. 

De county minister van Busia heeft begin 2016 alle waterpunten in zijn county in kaart gebracht, het zijn er 2.071 in totaal. Maar liefst 25% daarvan werkt niet. ICS heeft de intentie om deze defecte systemen te herstellen.

Midden-Kenia

De toegang tot schoon drinkwater in Maai Mahiu is al jaren een probleem. In samenwerking met Stichting Kenya Kinderen is ICS halverwege 2016 van start gegaan met een vooronderzoek en testboringen om te bepalen of het haalbaar is om in deze 8.000 inwoners tellende gemeenschap, drie waterpunten te installeren. De testboringen moeten uitwijzen of de bron voldoende water bevat om er een duurzaam en rendabel watersysteem te kunnen bouwen. Als dat het geval is wil ICS drie waterpunten realiseren met elk drie kranen. 

Tanzania

De Tanzaniaanse overheid is bezig met de aanleg van een lange pijpleiding die water vanuit het Victoriameer naar Kishapu transporteert. De leiding loopt ook door de plaatsen Maganzo en Masagala in het noorden. Maar omdat hier geen tappunten gepland zijn hebben de bewoners in deze dorpen er helemaal niets aan.

ICS is daarom in het najaar van 2015 gestart met de bouw van zijleidingen die aangesloten worden op de hoofdleiding. Zo creëren we 25 nieuwe waterpunten die straks de 12.000 bewoners van Maganzo en Masagala voorzien van schoon drinkwater. 

Inkomsten dekken kosten voor onderhoud en reparaties

Elk tappunt krijgt een prepaid betaalmeter van Susteq. Met een chipkaart, die bewoners vooraf kunnen opladen bij deelnemende winkeltjes in de buurt, kunnen ze direct betalen voor de hoeveelheid water die ze getapt hebben. ICS doet vooronderzoek naar de bereidheid te betalen voor schoon drinkwater bij bewoners. Het vastgestelde bedrag verschilt per locatie maar is meestal zo rond de 0,05 per 20 liter (een volle jerrycan). De inkomsten die we hiermee genereren worden gebruikt voor onderhoud van het systeem en kwaliteitscontroles. Want alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de tappunten langdurig schoon en veilig drinkwater blijven leveren.