Schenkingsovereenkomst


Geven met belastingvoordeel

Met uw financiële steun kunnen we vele gezinnen helpen op het platteland van Oost-Afrika. Wist u dat u ook kunt geven mét belastingvoordeel door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst? Van elke euro die u ons schenkt, ontvangt u dan maximaal de helft terug van de fiscus. Schenken wordt zo dus voordeliger dan maandelijks een bedrag doneren.

Uw gift aftrekbaar: hoe?

ICS is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken, zelfs wanneer u boven de 10% giftengrens uitkomt. Bij een periodieke schenking welke is vastgelegd in een overeenkomst betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan uw hulp. De overheid stimuleert met deze regeling het geven aan goede doelen.

Overeenkomst

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om periodiek te schenken zonder tussenkomst van een notaris. U kunt als donateur rechtstreeks met ICS een overeenkomst aangaan. Voor meer informatie over deze overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Voor een periodieke schenking zijn enkele voorwaarden van toepassing:

  • De looptijd van de overeenkomst is minimaal vijf jaar. Wilt u voor een langere periode geven? Dan vult u op het formulier het gewenste aantal jaren in. Wilt u zelf bepalen wanneer u de schenking stopt na de verplichte 5 jaar? Kruist u dan ‘onbepaalde tijd’ aan.
  • De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. U geeft dus elk jaar (12 maanden) hetzelfde bedrag. De eerste gift mag pas gedaan worden als de overeenkomst ondertekend is.
  • Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Deze persoon moet de overeenkomst ook ondertekenen. (Dit is op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).
  • Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de verplichting te vervallen.

Overeenkomstformulier

U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks gedurende vijf jaar wilt schenken. Daarna neemt u eenvoudig de volgende stappen:

  • Download het formulier 'overeenkomst periodieke gift' en vul het verder in;
  • Vergeet uw handtekening niet bij de punten 4 en 6;
  • U stuurt het formulier, zonder de toelichting, naar: Stichting ICS, Antwoordnummer 61255, 2506 WB  Den Haag.
    Een postzegel is niet nodig;
  • ICS voorziet het formulier van een transactienummer en ondertekening, en stuurt het formulier aan u retour.  Wij bewaren een digitaal exemplaar in onze administratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of ontvangt u de formulieren voor een periodieke overeenkomst liever via de post thuis? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 033 3030 250 of stuur een e-mail naar contact@ics.nl.