• LANDBOUW

Microverzekering moet boer uit de brand helpen

ICS doet er alles aan om de oogst van boeren in Oost-Afrika flink te verbeteren. We leveren zaden en mest op krediet en trainen boeren in nieuwe landbouwmethodes. We adviseren boeren over hun grond en bieden hen een eerlijke en transparante afzetmarkt. Maar wat als het, ondanks al deze maatregelen, toch nog misgaat?

In 2016 zorgde het weerfenomeen El Niño voor extreme droogte in grote delen van Afrika. Miljoenen mensen zagen hun oogsten mislukken met dramatische voedseltekorten tot gevolg. En ook aan het begin van 2017 had met name de Hoorn van Afrika het opnieuw zwaar te verduren.

Wat kunnen boeren doen om dit soort schade te beperken? Aan het weer zelf kunnen we niet veel veranderen maar risicobeheersing is wel mogelijk. Een internationaal onderzoek van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Re toont aan dat landbouwverzekeringen van grote waarde kunnen zijn. Dit soort verzekeringen zitten inmiddels in een groeimarkt maar in de meeste landen in Afrika is het aanbod nog minimaal. Samen met o.a. Swiss Re en het Nederlandse Achmea Foundation is ICS daarom bezig met de ontwikkeling van een verzekeringsproduct voor kleine boeren in Afrika.

Aan het weer kunnen we niet veel veranderen maar risicobeheersing is wel mogelijk

Belangrijke voorwaarde is dat het een zeer laagdrempelige en betaalbare verzekering moet worden. De verzekeringen waar onderzoek naar gedaan wordt zijn verzekeringen voor de oogst, levensverzekeringen en inkomensverzekeringen. En zo eenvoudig als we het voor de boeren willen houden zo innovatief is het 'aan de achterkant’: voor de ontwikkeling van het product zal gebruik gemaakt gaan worden van satellietdata, om bijvoorbeeld droogte goed in kaart te kunnen brengen, blockchain technologie voor de database en mobiel betalen. De ontwikkeling van het product is momenteel in volle gang.


Extreme droogte kan dramatische gevolgen hebben voor duizenden boeren en hun gezinnenNieuws