Ouderschapstraining in Nepal

Het succes van de ICS ouderschapstraining is ook andere ontwikkelingsorganisaties niet ontgaan. De door ICS zelf ontwikkelde training is bewezen succesvol en kan relatief eenvoudig aangepast worden om vervolgens ook  in andere gebieden en landen te kunnen worden ingezet. Karuna Foundation, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een beperking in Nepal, is de eerste ngo buiten ICS die met de methode aan de slag is gegaan. Daar werden het afgelopen jaar in 15 verschillende dorpen 332 ouders getraind.

Geweld tegen kinderen voorkomen
Het hoofddoel van de training in Nepal is om geweld tegen kinderen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen met een handicap nog vaker slachtoffer zijn van fysiek en/of emotioneel geweld. Door ouders kennis te laten maken met positieve opvoedingstechnieken hoopt Karuna Foundation dit in de toekomst te voorkomen.

Voorafgaand aan de training werden ouders ondervraagd over hun visie op opvoeding. 68% van de deelnemende ouders stond positief tegenover het inzetten van fysieke straffen om kinderen discipline bij te brengen. Met deze uitkomsten als startpunt doorlopen de ouders gezamenlijk de 12 weken durende training waarin verschillende onderwerpen de revue passeren: communicatie binnen het gezin, de ontwikkeling van kinderen, positieve vormen van disciplinering enz. Na de training wordt opnieuw een onderzoek gedaan om een goede vergelijking te kunnen trekken.

In 2016 tekenden ICS en Karuna Foundation een partnerschapsverklaring waarna een ICS medewerker naar Nepal vertrok om daar een groep mastertrainers en veldtrainers in de dop op te leiden.  In 2017 ging de organisatie aan de slag in het district Ilam: in 15 dorpen werden de eerste 332 ouders getraind.