Short Rains 2018: gewasdiversificatie

Met steun van de Achmea foundation werkt ICS aan het introduceren van twee nieuwe gewassen onder de ICS boeren in Kenia: sojabonen en sorghum. Het in Nederland niet bekende sorghum is een graan dat zowel geschikt is voor directe menselijke consumptie, veevoer, maar ook voor het brouwen van bier. Met name door dat laatste is er een grote vraag naar sorghum in Oost Afrika. 

Nu planten boeren ofwel weer maïs, ofwel helemaal niet tijdens de short rains, bij gebrek aan middelen om zaden en mest te kopen. Weer maïs is voor de bodem niet goed en vergroot bovendien de kans op aantasting door schimmels en ongedierte. Gewas rotatie is dus van groot belang. Een van de bijkomende voordelen van sojabonen is dat deze leiden tot verbeterde stikstofbinding van de bodem.

Na een eerste test op twintig proefvelden per gewas wil ICS in de komende korte regenperiode (oktober-november) een eerste groep boeren ondersteunen om de gewassen te verbouwen. Het doel is om dat met tenminste 600 boeren te doen. Dat betekent dat ze getraind worden, dat ze op krediet de juiste zaden kunnen kopen en dat ze ondersteund worden bij de verkoop van de oogst aan grote afnemers zoals de bierbrouwers.

Naast sorghum en maïs werkt ICS ook aan het introduceren van aardappelen bij onze boeren, maar er is in het hele land een schreeuwend tekort aan pootgoed, waardoor dat voor dit jaar nog niet mogelijk is.

Steun hier de gewasdiversificatie van de boeren van West Kenia!

Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens