Onderzoek aangekondigd naar weeshuistoerisme

De campagne ‘StopWeeshuisstages’ van BCNN is gericht op de vele Nederlandse jongeren die in een weeshuis vrijwilligerswerk willen doen of stage willen lopen. Kamerlid Wybren van Hage (VVD) kreeg brede steun in de Kamer met zijn initiatiefnota ‘Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme’. Van Hage: “Nederlandse toeristen met goede bedoelingen zorgen er onbewust voor dat kinderen in arme landen worden uitgebuit, getraumatiseerd en zelfs verhandeld."

                                                      initiatiefnota%20-%20weeshuistoerisme.JPG

VVD, Groenlinks, PVV, D66, PvdA, SP en CDA hebben dit scherp veroordeeld en hebben minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgeroepen tot strengere regelgeving en bewustwordingscampagnes.

Op 21 juni kondigde minister Kaag aan een onderzoek in te stellen naar weeshuistoerisme. Een onafhankelijke externe deskundige zal dit najaar starten met het onderzoek dat maximaal 9 maanden in beslag zal nemen. Het doel is om in kaart te brengen wat de omvang is van weeshuistoerisme vanuit Nederland. “Op dit moment bestaat onvoldoende overzicht en inzicht in de particuliere initiatieven en mogelijke financieringsstromen die direct of indirect bijdragen aan het in stand houden van specifieke weeshuizen.” BCNN is erg blij met dit onderzoek en is erg benieuwd naar de resultaten.