Het Maadili Project

Waar:                Kisumu en Busia counties, West-Kenia
Getraind:         2.600 ouders   
                            1.200 kinderen
                            111 leraren
                            30 overheidsmedewerkers
10 safe spaces gecreëerd
Budget: € 70.000, door een grote Nederlandse stichting en door ICS donateurs.

De afgelopen periode heeft ICS met 20 scholen en de lokale overheid in West-Kenia het Maadili project uitgevoerd. Kinderen uit kwetsbare groepen zijn vaak slachtoffer van geweld en misbruik. Bovendien missen ze de vaardigheden om hun leven op een positieve manier vorm te geven. In dit project werkte ICS samen met scholen om safe spaces te creëren, plekken waar kinderen veilig kunnen delen over wat ze mee gemaakt hebben. Daarnaast kregen ze life skills training. In deze training leren kinderen bijvoorbeeld om te gaan met sociale druk, of hoe misbruik situaties te voorkomen (en hoe te rapporteren als het toch misgaat). Er wordt aandacht besteed aan hun gevoel van eigenwaarde en empathie. Onderzoek laat zien dat kinderen die deze training gevolgd hebben weerbaarder zijn, en bovendien een groter gevoel van verantwoordelijkheid hebben.

En wat wij minstens zo belangrijk vinden is dat ouders en leraren de vaardigheden hebben om kinderen dit soort zaken bij te brengen. Zo bereiken we uiteindelijk veel meer kinderen. Daarom hebben we in dit project bijna 3.000 ouders en leraren getraind. Bovendien hebben we met de lokale overheidsmedewerkers gewerkt, zodat zij zelf in staat zijn om beleid te ontwikkelen dat deze kinderen geeft wat ze nodig hebben.


De donor was uitermate tevreden met de uitkomsten van dit project, en gaat vervolgprojecten financieren!