Kinderarbeid uitbannen

Geschat wordt dat meer dan 1 miljoen kinderen in Ivoorkust zich bezighouden met de ergste vormen van kinderarbeid, met name op cacaoplantages. Dit ondanks de beloften van de industrie om het te verminderen. Tijdens de COVID 19-lockdown is kinderarbeid toegenomen. Helaas neemt kinderarbeid toe bij economische neergang en wanneer kinderen geen toegang hebben tot school. Partnerships met cacaoboeren via hun coöperaties en chocoladebedrijven kunnen deze hoge aantallen in kinderarbeid terugdringen.

ICS SP werkt sinds 2017 samen met Barry Callebaut en het Transforming Education in Cocoa Communities (TRECC)-programma om een ??verschil te maken door deze hardnekkige uitdaging in Ivoorkust aan te pakken. Barry Callebaut streeft ernaar om tegen 2025 kinderarbeid uit zijn toeleveringsketen te bannen.

                    

In het eerste kwartaal van 2021 heeft ICS SP 31 nieuwe coaches opgeleid van 11 cacaoboerencoöperaties onder de Barry Callebaut-toeleveringsketen. Deze coaches zijn opgeleid om met gezinnen om te gaan en om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan om de oorzaken van kinderarbeid aan te pakken. Deze coaches treden op als voorvechters van verandering en zijn momenteel bezig met het uitrollen van een aantal gezins-empowerment- en sociale programma's. Ze organiseren wekelijkse sessies met boeren om te discussiëren over de positieve ontwikkeling van kinderen, de oorzaken en gevolgen van kinderarbeid en het plannen van gezinshulpmiddelen. Samen met onze medewerkers brengen ze ook eerstelijns hulp bij kinderbescherming in kaart en versterken op deze manier de bescherming van kinderen.

                    

Dankzij deze strategie hebben gezinnen nu kennis van passende zorgvaardigheden en ondernemen ze actie om meer te investeren in het onderwijs van kinderen. In plaats van hun kinderen te laten werken op cacaoboerderijen zijn gemeenschapsleiders pro-actiever in het identificeren en rapporteren van kinderarbeid en werken lokale dienstverleners samen met gemeenschappen om diensten te verlenen op basis van de behoeften van boerenfamilies.