Kracht en veerkracht van meisjes in Tanzania

Verandering is mogelijk, zelfs tijdens COVID 19: Vaders steunen nu hun dochters

In de meeste landen van de wereld blijven adolescente meisjes kwetsbaar voor discriminerende culturele normen, economische achterstand, schooluitval, HIV en blijven ze te maken krijgen met misbruik, waaronder gender gerelateerd geweld. Tanzania is geen uitzondering. Deze risicofactoren zijn tijdens de COVID 19-periode verder geëscaleerd. Maar het hoeft niet zo te zijn. In de regio Shinyanga, Tanzania, heeft ICS SP een aantal oplossingen geïmplementeerd om deze uitdagingen bij pubers en jong volwassenen van 10-19 jaar aan te pakken.

Door ons programma voor goed ouderschap te implementeren hebben ouders en verzorgers, en met name vaders van adolescente meisjes, de norm gewijzigd door hun relatie met hun dochters te verbeteren en nu opnieuw na te denken over vroege- ofwel kind-huwelijken, wat hun standaardoplossing was voor hun dochters. Ouders hebben ook hun vermogen en vertrouwen verbeterd om gevoelige onderwerpen als seks en seksualiteit te bespreken.

Daarnaast hebben meisjes vaardigheden voor goede economische kansen ontwikkeld en zijn ze getraind in het voorkomen van gender gerelateerd geweld en tienerzwangerschappen.
In de afgelopen 12 maanden hebben 197 vaders een gezonde ontwikkeling van hun dochters ondersteund en hebben 212 meisjes hun keuzevrijheid teruggewonnen en zijn ze op weg naar een gezond, kansrijk en veiliger leven!

Door samen te werken met overheidsinstanties en partners zoals Women Fund Tanzania, blijven we betere, veiligere en gezondere omgevingen creëren voor meisjes.

                                                          
          Meisjes bij sessie over gender gerelateerd geweld                                        Vaderschapsdiscussies, waar vaders informatie
                                                                                                                                                       krijgen over opvoeding en zorg

Ons ‘Skilful Parenting’ programma verbetert de manier waarop ouders hun rol als ouders benaderen en uitvoeren. Het programma verstrekt ouders de middelen voor het opvoeden, zoals kennis, vaardigheden en sociale steun.