Ronald Messelink: Kansen creëren tijdens COVID

Beste lezer,

Gelukkig vinden onze teams in Afrika steeds weer creatieve wegen om hun werk te doen, ook met alle COVID beperkingen. In deze nieuwsbrief vindt u weer een bloemlezing van de verschillende activiteiten. We nemen u mee langs de strijd tegen kinderarbeid in Ivoorkust, langs ons werk om kindhuwelijken in Tanzania terug te dringen, en langs onze ouderschapsprogramma’s in Kenia.

In deze nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan ‘wezen’ in Kenia. Veel Afrikaanse ouders die in armoede leven denken dat het voor hun kinderen beter is om een in weeshuis op te groeien. Ze hebben zelf niet de middelen om de kinderen te voeden, te kleden en naar school te sturen, en in wanhoop sturen ze hun kind naar een weeshuis. Elk onderzoek laat echter zien dat die kinderen veel beter af zijn in hun oorspronkelijke omgeving, ondanks de armoede. In deze nieuwsbrief leest u meer over ons werk rond dit schrijnende probleem.

Een belangrijke ontwikkeling, die zowel in Afrika als in Nederland effect heeft, is dat ICS steeds nauwer samenwerkt met collega organisatie Terre des Hommes. Terre des Hommes (al meer dan 55 jaar actief) werkt aan dezelfde doelen als ICS en de activiteiten van beide organisaties versterken elkaar. In Afrika betekent het dat we gezamenlijke projecten uit zullen voeren, gericht op het welzijn van kinderen. In Nederland betekent het dat we capaciteit samen zullen delen. Daardoor hebben we minder overhead nodig en blijft een groter deel van de middelen beschikbaar voor ons werk in Afrika. We zijn zeer enthousiast over deze verbinding. De komende tijd zullen we u verder informeren over de samenwerking tussen ICS en Terre des Hommes.Ronald Messelink