Bericht van Ronald Messelink en Leonard Zijlstra

Graag vertel ik u dit keer wat meer over onze samenwerking met Terre des Hommes. Zoals u weet delen ICS en Terre des Hommes hun visie op een veilige omgeving voor kinderen, en werken we inhoudelijk samen in Afrika. Het is kortom een waardevolle partnerschap, met veel potentie voor de komende jaren.

In Nederland hebben we een nieuwe stap gezet door ons kantoor te verhuizen naar Den Haag. Hier delen we nu het kantoor met Terre des Hommes, die inmiddels ook de ICS donateursadministratie voert. Zo kunnen we de kosten in Nederland laag houden en zo veel mogelijk geld beschikbaar stellen voor de projecten in Afrika.

Graag introduceer ik dan ook Leonard Zijlstra, directeur van Terre des Hommes. Hij zegt: “We zijn heel blij met de samenwerking met ICS-SP. Terre des Hommes richt zich als organisatie steeds meer op het versterken van lokale ngo’s met kennis, fondsenwerving en campagnes. Kinderen en hun omgeving is een uitgesproken thema van ons en ook Skilful Parenting en het stoppen van geweld tegen kinderen behoren tot onze kernthema’s. Daarnaast zijn de organisaties ICS-SP en Terre des Hommes ook geografisch een goede match en liggen de lokale teams in Kenia elkaar goed. We kijken dan ook erg uit naar een intensivering van de samenwerking in projecten.”

Leonard zal u vanaf heden op deze plek op de hoogte houden. Ik zal als voorzitter van ICS-SP bij de organisatie betrokken blijven. Ik wil u nogmaals ontzettend bedanken voor uw trouwe steun en betrokkenheid bij ons belangrijke werk voor kinderen in Afrika. Samen maken we veel impact.             Ronald Messelink, voorzitter ICS-SP                                                                  Leonard Zijlstra, CEO
           Ronald Messelink, voorzitter ICS-SP                                                    Leonard Zijlstra, CEO