Kinderarbeid en kindhuwelijken in Ivoorkust

In Ivoorkust is het helaas nog steeds gebruikelijk dat meisjes niet of slechts kort naar school gaan. Ze blijven thuis, werken op de cacaovelden en worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt.
Om dit tegen te gaan, heeft ICS-SP op de cacaoplantages in Diégonéfla maar liefst 2.356 zorgverleners (ouders, cacao coöperatie eigenaren en arbeiders) met het Skilful Parenting programma kunnen trainen en zodoende 4.636 kinderen kunnen beschermen tegen kindermishandeling, waaronder kinderarbeid en kindhuwelijken.

Traoré heeft drie dochters, werkt op de cacaoplantage en was sceptisch over het Skilful Parenting programma. Na het volgen van de training heeft hij, naar eigen zeggen, een heel andere visie op zijn gezin gekregen. Het heeft veel veranderd in het leven van zijn gezin. Hij zegt: ‘Door de opleiding communiceren we beter over onze gezinsbehoeften en verantwoordelijkheden. We kiezen er nu voor om onze kinderen te beschermen en hun rechten te respecteren. Ik zie nu dat onze cultuur meisjes belemmert om naar school te gaan; ook ik haalde bijna een van mijn dochters van school.’  

Ondanks dat zijn oudste dochter een van de beste leerlingen op school was, zag Traoré niet het belang van een opleiding. ‘Dankzij de training van ICS-SP begrijp ik dat alle kinderen, zowel meisjes als jongens, het recht hebben om naar school te gaan en een opleiding te volgen,’ zegt hij. ‘Ik ben dankbaar dat al mijn dochters nu naar school blijven gaan. Ik zie zoveel vreugde in de ogen van mijn kinderen omdat ze zich geen zorgen meer maken over werken in de cacaovelden of dat ze al jong uitgehuwelijkt worden. Mijn vrouw is ook gelukkig nu. Dit alles maakt mijzelf ook blij.’