Zorg voor gehandicapten

Een nieuw onderdeel binnen het Changing the Way We Care (CTWWC) programma van ICS-SP, is de zorg voor gehandicapten in de gemeenschappen in Oost-Afrika. Onvoldoende zorg, maar vooral ook uitsluiting en discriminatie van gehandicapten is er nog altijd een groot probleem.
Wanneer personen met een handicap niet betrokken worden, worden hun belangen en behoeften vaak verwaarloosd door de samenleving. Wanneer ze vanwege hun identiteit worden gediscrimineerd, lopen ze het risico uitgesloten te worden in de gemeenschappen.

In de meeste ontwikkelingslanden, waaronder Kenia, is armoede zowel een oorzaak als een gevolg van handicaps. Gezinnen die in armoede leven, lopen meer risico op ziekte en infectie, vooral in de vroege kinderjaren. Hun financiële situatie maakt het moeilijk om toegang te krijgen tot gezondheidszorg of om medicijnen, voedsel of onderwijs te betalen. De kosten van de zorg voor een gehandicapt persoon zorgen voor meer ontberingen in een gezin.

Felister’s dochter Peninah is gehandicapt. De nasleep van Covid-19, armoede en moeilijke economische tijden zorgen ervoor dat ze haar gezin niet volledig kan ondersteunen. Zij zegt:

“Als ouder van een kroostrijk gezin worstel ik om ervoor te zorgen dat ik aan alle behoeften van mijn kinderen kan voldoen. Op sommige dagen hebben we net genoeg voor één maaltijd en als er geen gratis basisonderwijs was, zouden mijn kinderen geen toegang geen tot school hebben. Ik nam deel aan een programma dat werd ondersteund door ICS-SP via de Duele Skilful Parenting-groep, waarbij ik met Peninah medisch advies kon krijgen. Ik begreep het mentale welzijn van mijn dochter niet en meestal dwong ik haar om in huis of op ons terrein te blijven vanwege hoe de omgeving naar ons keek. Nu zorg ik ervoor dat ze betrokken wordt bij verschillende gezinsactiviteiten; we gaan samen naar de markt of de kerk. Voor haar zorgen heeft zijn uitdagingen, maar sinds het programma Changing the Way We Care (CTWWC) hebben we het goed met de kinderen en mijn man en ik steunen elkaar in de zorg voor hen. Ik ben dankbaar voor de steun omdat we samen lachen en eten.”

Via het CTWWC programma kreeg deze Duele Parenting-groep een drie maanden durende opvoedingstraining waar zij meer leerden over gezinsplanning, erfelijkheid, budgettering, communicatie, familierelaties en -waarden, om gezinsscheiding te helpen voorkomen die wordt veroorzaakt door verschillende problemen, waaronder armoede en handicaps.
De meeste ouders/verzorgers in deze Duele groep werden ook ondersteund met inkomen genererende activiteiten, zoals het verbouwen van gewassen en groenten, waardoor ze hun gezin kunnen voeden en de producten ook kunnen verkopen voor extra inkomsten.

"Als ik nu naar mijn familie kijk, heb ik goede hoop dat mijn kinderen zullen opgroeien, werk zullen krijgen en een goed leven zullen leiden, óók Peninah. Ik hoop dat meer gehandicapten en hun gezinnen worden betrokken bij activiteiten en worden ondersteund en niet achtergelaten. Het Parenting-programma heeft echt geholpen. We weten nu hulp te zoeken bij de juiste mensen en gebruiken de lessen om een beter thuis te creëren voor ons gezin.” stelt Felister.