Blijven vechten tegen kinderarbeid!

Kinderarbeid beperkt kinderen in het vrijelijk genieten van hun rechten en het bereiken van hun ontwikkelingspotentieel. ICS-SP heeft samen met Terre des Hommes het project Action Against Child Labour gelanceerd in de provincie Busia, Kenia.

Het project heeft tot doel in totaal 10.000 kinderen in de leeftijd van 7-18 jaar, 50.000 gezinnen en leden van de gemeenschap, 2.000 ouders en verzorgers, 600 formele en informele particuliere sectoren, 30 maatschappelijke organisaties en 300 provinciale en nationale overheidsfunctionarissen te bereiken.

Ongeveer 35% van de Keniaanse kinderen wordt onderworpen aan dwangarbeid en seksuele uitbuiting, soms als gevolg van mensenhandel, zowel binnen als buiten het land. Kinderen worden vaak verhandeld om te werken als huishoudster, kelner, kapper of in steengroeven om ballast te breken.

Beatrice Ogutu, directeur van ICS-SP, benadrukte tijdens de lanceringsbijeenkomst de noodzaak om alle kinderen terug naar school te brengen en samen te werken om ervoor te zorgen dat elk kind zijn volledige ontwikkelingspotentieel realiseert.
“Kinderarbeid is een schending van de mensenrechten. Kinderarbeid ondermijnt actief onderwijs, gezondheid en de mogelijkheden van kinderen en hun families om te groeien en bloeien. Het is de plicht van ieder van ons om onze stem te verheffen tegen kinderarbeid en er een einde aan te maken!” verklaarde ze. 

De lancering van het project Action Against Child Labour (AACL) moet ervoor zorgen dat:

  • kinderen meer en betere toegang krijgen tot onderwijs en levensvaardigheden;
  • gezinnen en gemeenschappen over betere vaardigheden beschikken om voor hun kinderen te zorgen, te beschermen en te voorzien in de behoeften van hun kinderen;
  • de toepassing van wetten en beleid op het gebied van kinderarbeid in de dienstverlenende sector in Kenia wordt versterkt.