ICS laat boeren bloeien
ICS gelooft in structurele ontwikkelingssamenwerking met boeren. Niet door hun problemen op te lossen, maar door hen de middelen te geven om dat zelf te doen. Door te vertrouwen op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Door ze in hun kracht te zetten. Zo doorbreken wij de vluchtigheid die internationale hulp vaak kenmerkt en zo zetten wij in op duurzame, economische en sociale groei.

Dat duwtje in de juiste richting; het is vaak maar een kleine ingreep, één die wel voor grote verandering kan zorgen. Een zaadje geeft meer perspectief dan een boterham. Een lening creëert meer verantwoordelijkheid dan een gift. En een training draag je langer mee dan medelijden. Wij willen partner zijn van boeren in ontwikkeling. Een partner die altijd meedenkt. Een partner die een nieuwe beweging in gang zet.

Visie

Wij streven naar een wereld waarin alle boerengezinnen in staat zijn het heft in eigen hand te nemen. Een wereld waarin ook boeren in ontwikkelingslanden zelf zorg kunnen dragen voor een goede oogst, een leefbaar inkomen en een prettig gezinsklimaat. Ons ideaal is een wereld waarin mannen, vrouwen en kinderen gelijkwaardig behandeld worden. Een wereld waarin armoede verleden tijd is en geen aanleiding meer vormt voor huiselijk geweld of verwaarlozing van kinderen.

Missie

Miljoenen Afrikanen moeten leven van wat hun akker opbrengt maar dat is in veel gevallen (te) weinig met schrijnende armoede tot gevolg. Onnodig denken wij, want het volledig potentieel van de akkers wordt bij lange na niet benut.

Wij geloven dat investeren in boeren in ontwikkelingslanden leidt tot een betere toekomst. Een betere toekomst voor henzelf, hun families en ook de generaties die daarop volgen. We zetten boeren in hun kracht door écht zaken met hen te doen. We maken essentiële landbouwproducten, zoals zaaigoed, beschikbaar en delen waardevolle kennis om de oogst van boeren te vergroten.

Armoede werkt kindermishandeling en uitbuiting in de hand. Daarom ondersteunen we deze gezinnen en hun directe omgeving ook bij opvoeding. Zo pakken we niet alleen de oorzaak van armoede aan maar ook de ongewenste, maar veel voorkomende bijwerkingen, zoals huiselijk geweld, kinderarbeid en grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zo laat ICS boeren bloeien.

De ICS aanpak

Armoede is meer dan de afwezigheid van geld en eten. Door langdurige armoede en een gebrek aan toegang tot nieuwe kennis, blijven ongezonde en beperkende gebruiken binnen een gezin bestaan. Daarom werkt ICS tegelijkertijd aan 1) economische groei voor boeren én 2) ontplooiing en het versterken van boerenfamilies

  1. Economische groei voor boeren

Ons doel is economische groei voor boerengezinnen. Met uw investering bieden we hen landbouwproducten op krediet aan in combinatie met training. Het geld komt op termijn weer bij ons terug en wordt dan opnieuw geïnvesteerd. Dit leidt tot een eindeloos stimuleren van economische groei.

  1. Ontplooiing en het versterken van boerengezinnen

ICS werkt met gezinnen en scholen aan een gezonde, veilige en stimulerende leefomgeving. Met uw geld trainen we ouders, docenten en kinderen. Zo zorgen we ervoor dat toekomstige generaties zich tot volle potentie kunnen ontwikkelen.