ICS: Driver of Development

ICS is een innovatieve en praktische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.

Development drivers

Mensen zijn prima in staat zichzelf te ontwikkelen, zolang ze maar beschikken over de juiste ‘ingrediënten’. Dat zijn wat we noemen ‘development drivers’ of prikkels voor ontwikkeling. Ons werk is gebaseerd op twee van die essentiële prikkels:

#1 Economische onafhankelijkheid
We helpen lokale boerengemeenschappen economisch onafhankelijk worden door sociale ondernemingen op te zetten. We maken gebruik van marktmechanismen, ontwikkelen de beste groeistrategie en implementeren die met succes.

  • Via onze sociale onderneming Agrics leveren we boeren in Kenia en Tanzania de beste landbouw ‘inputs’ op krediet, zoals zaden, kunstmest en kippen, zodat hun oogst verbetert;
  • Onze sociale onderneming Alizetics koopt en verkoopt de oogst van kleine boeren in Tanzania en stelt hen zo in staat toe te treden tot een transparante en professionele afzetmarkt;
  • Geodatics, onze jongste onderneming, maakt gebruik van o.a. satellietdata om Afrikaanse boeren gericht te adviseren over hun stuk landbouwgrond om hun oogst te optimaliseren;
  • Door nieuwe watersystemen aan te leggen en bestaande te renoveren realiseren we schoon drinkwater in boerengemeenschappen in Kenia en Tanzania. We betrekken lokale ondernemers voor verkoop en onderhoud  om de waterbronnen duurzaam te laten functioneren.

#2 Sociaal maatschappelijke ontwikkeling
Nieuwe kennis en vaardigheden zijn essentieel om mensen vooruit te helpen. In nauwe samenwerking met de lokale bevolking, en op basis van eigen kracht, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ondersteunen we sociaal maatschappelijke ontwikkeling.

  • We leren boeren de beste methodes om hun land te bewerken en hun oogst te verbeteren;
  • Onze ouderschapstraining Skilful Parenting helpt ouders de vaardigheden te ontwikkelen om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden;Let’s drive development together!
Wij geloven niet in het weggeven van spullen of middelen maar in het scheppen van kansen voor groei. Investeer daarom in #1 Economische onafhankelijkheid. We investeren je geld in een van onze sociale ondernemingen, verdienen het terug waar mogelijk en investeren het opnieuw. Ideaal gezien blijft je eenmalige investering daardoor eindeloos ontwikkeling stimuleren. Voor #2 Sociaal maatschappelijke ontwikkeling gebruiken we je gift om sociale ontwikkeling van gezinnen en jongeren in gang te zetten. Let’s drive development together!