Innovatief denken dankzij opleiding Vijana Reloaded


De werkloosheid op het platteland van Kenia is in enkele jaren tijd explosief gegroeid van 12% naar maar liefst 42%. Van dit aantal werklozen is maar liefst driekwart onder de 35 jaar. Het onderwijssysteem in Kenia is ouderwets en sluit niet aan op wat de beroepspraktijk anno 2016 verlangd. Docenten houden een monoloog, leerlingen worden geacht te luisteren en te kopiëren. Zelf denken, laat staan kritisch denken, wordt niet aangemoedigd.

Veel jongeren hebben daardoor geen idee wat ze nou eigenlijk echt zouden willen en al helemaal niet hoe ze hun dromen waar kunnen maken. Een groot potentieel aan ondernemerschap en initiatieven blijft zo ongebruikt.

Ondernemend en oplossingsgericht

Vijana Reloaded is een zes maanden durend trainingsprogramma voor Keniaanse jongeren, ontwikkeld door ICS en ProPortion. Het programma richt zich op ambitieuze jongeren in West-Kenia die veel in hun mars hebben maar desondanks werkeloos zijn. Het doel is jongeren in korte tijd op te leiden tot innovatieve, ondernemende en oplossingsgerichte denkers. De drie pijlers waarop het programma steunt zijn ICT, sociale vaardigheden en ondernemerschap.

Naast wekelijkse lessen wordt gewerkt aan cases in de praktijk, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Sociale vaardigheden, marketinginzicht en ondernemersvaardigheden zijn tegenwoordig, ook in Afrika, cruciaal. Vijana Reloaded vult dit gat en leverde augustus 2015 de eerste negen afstudeerders af. Ook de volgende groepen zijn inmiddels volop bezig met de opleiding. De inhoud van het curriculum sluit bovendien goed aan bij de huidige tijdgeest. In de toekomst wil ICS daarom bekijken of het curriculum ook opgenomen kan worden in het lespakket van universiteiten om zoveel mogelijk jonge Kenianen te bereiken.

Meer weten? Lees hier een interview met Chammy en Renin, twee van de trainees uit het programma. Bekijk ook de website van Vijana Reloaded of volg de trainees op Facebook