Onze missie

ICS creëert verandering via sociaal ondernemerschap enerzijds, en programma’s gericht op kinderen en gezinnen anderzijds. In rurale gebieden in Azie en Afrika zet ICS grootschalige initiatieven op die leiden tot een permanente verbetering op zowel sociaal als economisch gebied. Daarmee verbetert ICS het welzijn van gemeenschappen en kinderen écht. ICS werkt daarvoor nauw samen met partners, lokaal en internationaal, en met de lokale bevolking.

Meer over onze aanpak