Zaaigoed op krediet valt in goede aarde


Directeur Ronald Messelink blikt terug op 2016

Ronald%20Messelink.jpgDe wereld beleeft turbulente tijden. Grootschalige vluchtelingenstromen, klimaatcrises en politieke spanningen vullen dagelijks de voorpagina’s van onze kranten. Door deze ontwikkelingen en sentimenten lijkt het belang van ons werk groter dan ooit. ICS zet zich daarom ook in 2017 onverminderd in om samen met boerengezinnen te werken aan de duurzame opbouw van een menswaardig bestaan in de eigen, vertrouwde thuisomgeving.

Ronald: “Het weerfenomeen El Niño zorgde in 2016 voor extreme droogte en heeft op veel plekken tot een stille ramp geleid. Oogsten mislukten met als gevolg dramatische voedseltekorten voor miljoenen mensen. En aan het begin van 2017 heeft de Hoorn van Afrika, maar ook delen van Kenia en Tanzania, het opnieuw zwaar te verduren.

Het gebruik van gecertificeerde zaden bij landbouw maakt een groot verschil. De zaden zijn beter in staat te ontkiemen tot sterke planten, ook bij langdurige droogte. Agrics, onze sociale onderneming die in Kenia en Tanzania boeren zulke zaden en kunstmest op krediet biedt, heeft het afgelopen jaar ruim 30.000 kleine boeren bediend. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De oogst van de boeren steeg, de omzet van Agrics steeg en winstgevendheid ligt voor deze sociale onderneming inmiddels binnen handbereik.

In 2016 kochten maar liefst 30.000 boeren zaden en mest op krediet, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015

Op weg naar winst
Dat ging echter niet geheel zonder slag of stoot. Agrics Kenya moest halverwege 2016 een aantal rigoureuze maatregelen treffen om het bedrijf weer gezond te maken. Een nieuwe manager werd aangesteld om de organisatie klaar te maken voor een schaalsprong. Voor het seizoen van 2017 is tegen betere voorwaarden ingekocht en de operationele kosten werden gereduceerd. De verwachting is dat Agrics Kenya in het eerste kwartaal van 2017 voor het eerst winst zal boeken, een mijlpaal waar we naar uitzien. Want met een financieel duurzaam businessmodel kunnen we ons werk verder opschalen zodat we nog meer boeren kunnen helpen hun oogst te verbeteren.

Parallel aan onze landbouwactiviteiten loopt ons succesvolle ouderschapsprogramma Skilful Parenting. Deze twaalf weken durende training ondersteunt ouders in plattelandsgebieden bij opvoeding. Armoede trekt een stevige wissel op gezinnen. Ouders voelen zich machteloos, sturen hun kinderen niet (meer) naar school en gaan vaker over tot fysiek geweld waar met name vrouwen en kinderen de dupe van zijn. De trainingen geven ouders weer zelfvertrouwen en zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen gezinsleden. Het afgelopen jaar ondersteunde ICS bijna 8.500 ouders bij opvoeding.

Het afgelopen jaar mag voor ons ouderschapsprogramma gerust als zeer succesvol worden beschouwd

Impact SP 2016_1.png

In de prijzen
En niet alleen de ouders zelf reageren enthousiast, ook andere ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), fondsen en vakgenoten omarmen de methode. Het afgelopen jaar mag gerust als zeer succesvol worden beschouwd. ICS-SP, onze in Nairobi gevestigde ngo die het programma in Kenia en Tanzania uitvoert, nam in Zwitserland de Klaus J. Jacobs Best Practice Prize in ontvangst. Daarnaast ondersteunt het Dreams Innovation Fund ICS en partnerorganisaties bij het uitrollen van een bijzonder combinatie programma, om het aantal hiv besmettingen onder jonge vrouwen en meisjes terug te dringen. En dan nog de spannende ontwikkelingen in West-Afrika. Er zijn vergevorderde gesprekken met een grote speler in de internationale cacao industrie. Ons plan is om ook cacaoboeren daar onze training te bieden om schrijnende gezinssituaties te verbeteren en kinderarbeid tegen te gaan.

Op eigen benen
Met enige regelmaat, en zeker rondom verkiezingen, staat de financiële steun aan ontwikkelingslanden ter discussie. Er gaan stemmen op voor het korten of zelfs afschaffen van het budget voor ontwikkelingshulp. Wat ICS betreft een onwelkome ontwikkeling; een ontwikkeling waar we niet in geloven. Niettemin is ons ideaal wel om steeds onafhankelijker te kunnen opereren. We streven er naar dat binnen enkele jaren al onze ondernemingen op eigen benen kunnen staan.  Zover zijn we nog niet, maar we hebben in 2016 opnieuw stappen in de juiste richting kunnen zetten.

Trots
Agrics introduceerde eind 2016 het ‘Jivunie loyaliteitsprogramma’ om de band met boeren te verstevigen. Trouwe boeren die de landbouwtrainingen bijwonen en hun uitstaande schulden op tijd afbetalen worden beloond. ‘Uta Jivunia’ is een belangrijk begrip in Oost-Afrika, het betekent zoiets als: wat je geeft, krijg je terug. Wie zich inzet voor zijn medemens maakt zichzelf én de gemeenschap trots. Onze boeren zijn trotse boeren. En dat zijn wij ook. Trots op hen en trots op de resultaten die we afgelopen jaar hebben mogen boeken.  

Ronald Messelink, Directeur ICS