Feeding Africa


Directeur Ronald Messelink blikt terug op 2017

Ronald%20Messelink.jpgTien miljard mensen. Dat is de laatste schatting van het aantal mensen op onze planeet in 2050. In ‘De voedselzaak’ onderzoekt de Volkskrant een jaar lang de verreikende consequenties van deze bevolkingsgroei. Deze artikelenreeks is een mooi voorbeeld van het toenemende besef dat dit wellicht een van de bepalende uitdagingen wordt voor onze generatie, en de volgende. Hoe voeden we al die hongerige monden?

In Afrika zullen we met afstand de grootste bevolkingstoename zien, naar verwachting een verdubbeling van de huidige bevolking. Om de grote uitdaging waar dit ons voor stelt het hoofd te kunnen bieden, is het essentieel dat we beginnen met het benutten van Afrika’s enorme agrarische potentieel. Miljoenen kleine boeren worstelen om een fatsoenlijke opbrengst van hun land te halen. Tegelijkertijd vertellen agrarische wetenschappers ons dat zij 5 tot 10 keer meer kunnen oogsten, indien zij toegang zouden hebben tot kwaliteitszaden, kunstmest, en basis agronomische kennis.

Het klinkt misschien niet zo, maar dit is een geweldige boodschap van hoop. Het betekent namelijk dat we een van de grootste uitdagingen van de mensheid aan kunnen pakken met simpele, met-beide-voeten-op-de-grond maatregelen. Bij ICS doen we dat op een sociale én ondernemende manier. We geven de boeren toegang tot goede zaden, mest en kennis en we doen dat op krediet, zodat deze producten voor de arme boeren bereikbaar worden. Onze grootste taak is deze boeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling zodat ze zelfstandig deel kunnen nemen aan de markteconomie. Dat is in onze ogen uiteindelijk de enige echt duurzame oplossing.


Landbouw
In 2017 heeft ICS-dochter Agrics in Kenia en Tanzania voor € 1,4 miljoen aan zaden en mest verkocht aan kleine boeren. Daarmee werden 23.693 boerenfamilies geholpen.
2017 was een jaar van consolidatie. Na een aantal jaren van onstuimige groei was het nodig om de aandacht te richten op het verbeteren van processen en systemen. In de cijfers wordt dat zichtbaar in de verbetering van kengetallen. De nettomarge steeg bijvoorbeeld van 7% tot 13%. Het is ons doel om Agrics winstgevend te maken, zodat wij ons werk kunnen doen onafhankelijk van giften. Dat is in 2017 nog niet gelukt, Agrics Kenia maakte een verlies van € 298.188. We verwachten in 2020 winstgevend te zijn. Belangrijker dan de financiële resultaten is het effect op de boeren. We weten uit eerder onderzoek dat de opbrengst van het land gemiddeld met 79% stijgt als boeren onze zaden en mest gebruiken. In 2017 heeft Achmea foundation zijn financiële steun toegezegd om een methode uit te werken om de opbrengst verbetering continu te kunnen volgen. Dat project wordt in 2018 uitgevoerd. Wij verwachten in ons volgende jaarverslag in meer detail te kunnen rapporteren over de impact van ons agrarische werk.

 Infographic NL.jpg

Positief Ouderschap
Alleen vergroting van het inkomen van een gezin leidt niet noodzakelijkerwijs tot een vergroot welzijn van de gezinsleden. Gezinnen die lang in armoede geleefd hebben zitten vaak vast in destructieve patronen. Met ons positief ouderschapsprogramma adresseren we deze patronen. We steunen ouders in hun worstelingen met het ouderschap en we geven ze kennis en vaardigheden om hun gezinsleven te verbeteren. Een belangrijk doel van het programma is om geweld tegen kinderen te verminderen. Een relatief nieuwe focus is de preventie van hiv en aids.

Positief ouderschap is een krachtig instrument in de strijd tegen hiv. Ouders kunnen hun kinderen goed voorlichting geven, maar vooral ook in gesprek blijven met hun pubers en jongvolwassenen. Daardoor kan risicovol gedrag eerder worden herkend. In 2017 hebben wij twee grote hiv-preventie programma’s gedaan, gefinancierd door de Amerikaanse overheid en door Unicef.

Nieuw in 2017 was onze samenwerking met de cacao industrie in Ivoorkust. We hebben een klein kantoor opgezet in het land en zijn begonnen met het trainen van lokale organisaties in de positief ouderschapsmethode. Een van de hoofddoelen in Ivoorkust is het terugdringen van kinderarbeid in de cacao gemeenschappen. Het gaat voorlopig om een pilot die in 2018 wordt geëvalueerd. Als de resultaten goed zijn wordt het programma de komende jaren uitgebreid.

 

   In totaal werden 8.020 ouders getraind in Kenia, Tanzania, 
   Cambodja en Nepal door ICS of een van haar partners. Dat 
   betekent dat we, via hun ouders, ongeveer 40.000 kinderen
   ondersteunden. Daarnaast hebben we 2.971 adolescenten
   getraind op het vlak van hiv en seksuele voorlichting en 
   hebben 1.114 leraren deelgenomen aan het ICS lunch & learn
   programma, waarin we in compacte vorm het     ouderschapsprogramma aan leraren aanbieden. 


Vooruitkijken naar 2018

We kijken ernaar uit om in 2018 de twee pijlers van ons werk verder uit te bouwen: ons ouderschapsprogramma en onze agrarische sociale onderneming Agrics. Voor Agrics is het een belangrijk doel om in 2018 externe investeerders aan boord te brengen, zodat we noodzakelijke groei in de komende jaren kunnen realiseren. In de tussentijd ligt de nadruk op het verder verbeteren van de systemen en het businessmodel. De omzet zal ongeveer gelijk zijn aan de omzet van 2017 maar met een verbeterd nettoresultaat.

Bij het positief ouderschapsprogramma zullen we een aantal grote projecten afronden in 2018. We richten ons op een vernieuwing van de aflopende contracten en op het grijpen van nieuwe kansen die ontstaan door de groeiende erkenning voor ons programma in de internationale gemeenschap.

Dank voor alle steun

Zonder uw steun kunnen wij dit belangrijke werk niet doen. Namens alle collega’s, maar vooral namens alle gezinnen in Afrika die we hebben kunnen helpen: dank voor uw steun in 2017!

We hopen weer op u te kunnen rekenen in 2018.

Ronald Messelink, Directeur ICS