De balans is opgemaakt

ICS directeur Ronald Messelink blikt terug op 2015


De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het jaarverslag 2015. Hier laten we je graag in een notendop zien wat we gedaan en bereikt hebben het afgelopen jaar, welke wegen we zijn ingeslagen en welke hobbels we tegenkwamen. Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere versie.

Sociale ondernemingen en innovatie verduurzamen ontwikkelingssamenwerking


Ronald Messelink: “In 2015 hebben we aan maar liefst 16.000 boeren zaden, mest en kippen geleverd. Deze boeren zagen in twee jaar tijd hun oogst met 79% groeien, een geweldig resultaat waar we ontzettend trots op zijn. De boeren zijn minstens zo enthousiast en het goede nieuws gaat als een lopend vuurtje rond. In de afgelopen drie maanden zagen we het aantal klanten dan ook bijna verdubbelen! Een prachtige start van het nieuwe seizoen.

Agrics en Alizetics, twee van onze sociale ondernemingen die deze boeren in Oost-Afrika helpen hun oogst te verbeteren en te verkopen, hebben het afgelopen jaar beide grote sprongen voorwaarts kunnen maken. Er was groei in omzet, Agrics leverde aan meer boeren en de producten en diensten werden aangepast om nog beter tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Agrics en Alizetics draaiden in 2015 een omzet van € 1.225.000, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014. Met deze omzet is het pad van groei ingeslagen, maar draaien we nog wel verliezen in onze bedrijven. Als het de ondernemingen straks lukt ‘hun eigen broek op te houden’, betekent dat dat we onze activiteiten kunnen uitbreiden, minder afhankelijk zijn én dat we de impact die de bedrijven hebben op het leven van arme boerengezinnen kunnen vergroten.

Ons ideaal is om binnen enkele jaren te kunnen zeggen dat alle ondernemingen ‘hun eigen broek kunnen ophouden’

Ons trainingsprogramma voor ouders, Skilful Parenting, is een inmiddels bewezen succes. Het afgelopen jaar volgden ruim 11.000 ouders de twaalf weken durende training. Boeren die via Agrics zaden en mest op krediet afnemen kunnen ook deelnemen aan de training. Uit onderzoek blijkt dat boeren het ouderschapsprogramma enorm waarderen en dat het een meerwaarde vormt om voor Agrics te kiezen. Zo werken de boerengezinnen tegelijkertijd aan economische én sociale vooruitgang.

Wegvallen subsidie
Met ingang van 2016 is het subsidiestelsel van de Nederlandse Overheid veranderd. Het overheidsbudget is gehalveerd en Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten om de komende vijf jaar met name lobby organisaties te ondersteunen. ICS valt als praktische ontwikkelingsorganisatie buiten deze nieuwe focus. Wij hebben dan ook te horen gekregen dat wij vanaf 2016 geen structurele overheidssubsidie meer zouden ontvangen.

Voor ICS heeft het wegvallen van deze subsidie niet tot een wezenlijke aanpassing van onze strategie geleid. Onze sociale ondernemingen staan centraal, aangevuld met onze programma’s rondom goed ouderschap. Maar het betekent wel dat we stevig hebben moeten bezuinigen.

Zo hebben we moeten besluiten de activiteiten in Cambodja over te dragen aan partnerorganisaties en nieuwe, lokale ontwikkelingsorganisaties. Een radicaal besluit dat helaas noodzakelijk was omdat een groot deel van de Cambodjaanse projecten steunden op deze subsidie. Om er voor te zorgen dat de projecten, en daarmee de ingezette ontwikkeling, niet zomaar zouden worden stop gezet is hard gewerkt om alles zo goed mogelijk over te dragen. Ook hebben we, met pijn in ons hart, afscheid moeten nemen van een aantal Nederlandse en Cambodjaanse collega’s.

Innovatie
In 2015 is ICS, in samenwerking met Universiteit Wageningen en partners Biomass Research (Nederland) en Manobi (Senegal), een nieuwe sociale onderneming gestart: Geodatics. Geodatics gaat boeren gedetailleerd adviseren over hun stuk landbouwgrond en maakt daarbij gebruik van onder andere satellietdata. ICS ontving medio 2015 1,6 miljoen euro subsidie van Netherlands Space Office om deze onderneming op te kunnen starten.

Innovatie is één van de kernwaarden van ICS. Naast het gebruik van satelliet- en geologische data om boeren te helpen hun oogst te verbeteren maken we ook gebruik van het innovatieve prepaid betaalsysteem van Susteq voor onze waterpunten. Bovendien betalen Agrics boeren hun uitstaande schulden steeds vaker terug via hun mobiele telefoon en is met Achmea Foundation de afspraak gemaakt vernieuwende verzekeringsproducten te ontwikkelen voor boeren, die hen financieel kunnen beschermen bij bijvoorbeeld een mislukte oogst als gevolg van een El Niño.

Vertrouwen
Het werk van sociaal ondernemende pioniers zoals ICS is van groot belang voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier krijgt ontwikkeling een stevige basis in de markteconomie. Wij geloven dat dit dé manier is om ontwikkeling te verduurzamen. Om kennis en ervaring uit te wisselen op dit vlak organiseerde ICS in november een succesvol symposium over het opschalen van sociale ondernemingen in Oost-Afrika. Ruim 200 enthousiaste deelnemers woonden het symposium bij.

Het vertrouwen dat onze donateurs en investeerders ons jaar in jaar uit schenken is van onschatbare waarde. Mede dankzij deze giften en leningen kunnen we onze ondernemingen en projecten voort blijven zetten en arme boerengezinnen op het platteland van Oost-Afrika ook de kans geven werk te maken van economische en sociale ontwikkeling. De reacties die we van de boeren krijgen zijn hartverwarmend. Heel veel dank voor ieders steun, mede namens duizenden boerengezinnen.”