Veelgestelde vragen


Over ICS


Wat is een sociale onderneming, een social business of een social enterprise?

"Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie" (Social Enterprise NL) ICS is eigenaar van drie sociale ondernemingen: Agrics, Alizetics en Geodatics, elke onderneming is geregistreerd als een BV. Onze sociale ondernemingen streven in de eerste plaats naar positieve impact op het leven van arme boerengezinnen. We helpen boeren hun oogst te verbeteren zodat ze verzekerd zijn van voldoende voedsel en een stabiel inkomen. Maar ook winst vormt wel degelijk een doelstelling van onze ondernemingen. Doordat er inkomsten gegenereerd worden kan een onderneming op zeker moment 'zijn eigen broek ophouden', met de winst kunnen we ervoor zorgen dat we de impact kunnen vergroten en nog meer boeren kunnen bedienen. Het bedrijfsmodel maakt ons minder afhankelijk van giften en subsidies en is daarom van groot belang om duurzaamheid te waarborgen.

Waar staat de afkorting ICS voor?
ICS bestaat sinds 1980 en heeft in de loop der jaren de focus aangepast. Eerst lag de nadruk op het bieden van noodhulp, daarna verschoof dit naar hulp aan kinderen en nu staan boerengezinnen centraal, waar kinderen natuurlijk wel onderdeel vanuit maken. In het verre verleden stond de afkorting voor Internationaal Christelijk Steunfonds, later werd dit veranderd in International Child Support en vervolgens in Investing in Children and their Societies. Vanaf 2015 hanteert ICS de afkorting als een gegeven, zonder een specifieke betekenis te communiceren. Want waar we voor staan is in de eerste plaats ontwikkeling. Daarom luidt onze ondertitel nu: ICS, Driver of Development.

In welke landen werkt ICS?
Tot en met 2015 werkte ICS in Kenia, Tanzania en Cambodja. Vanaf begin 2016 zag ICS zich genoodzaakt de projecten in Cambodja over te dragen. Door het wegvallen van de structurele subsidie van de overheid moest ICS stevig bezuinigen. De lopende projecten zijn gelukkig door andere organisaties overgenomen (veelal bestaande partnerorganisaties) of gaan als lokale organisatie verder zodat de ingezette ontwikkeling gewoon voortgezet wordt. ICS gaat zich vanaf 2016 volledig concentreren op Oost-Afrika.

Is ICS (nog) actief christelijk?
ICS heeft haar oorsprong in het christelijk geloof maar opereert tegenwoordig los van iedere religie. We investeren in economische en sociale ontwikkeling van boerengezinnen in plattelandsgebieden, ongeacht welk geloof men aanhangt.

Waarom kan ik als hulpouder geen ‘eigen kind’ meer steunen?
In 2013 is besloten het 1 op 1 systeem los te laten en hulpouders te laten bijdragen aan alle kinderen binnen een gemeenschap. Persoonlijke post voor uw kind, zoals kerstkaarten, kunt u daardoor ook niet meer via ons doorsturen. De hulpouders ontvangen nu vier keer per jaar de Child Reporters nieuwsbrief, de jonge reporters brengen verslag uit over de verschillende ICS projecten. Kijk voor alle verslagen van de kinderen op de pagina Child Reports.

Wordt ICS structureel gesubsidieerd?
Tot en met 2015 ontving ICS subsidie van de overheid, de zogeheten MFSII. Per begin 2016 liep dit af en zal ICS niet meegaan in het nieuwe subsidiestelsel. Gelukkig zijn er vele fondsen, stichtingen en serviceclubs die ICS blijven steunen, op de pagina partners vindt u linkjes naar al onze samenwerkingspartners.

Wat voor soort zaden verstrekt ICS aan boeren?
De zaden die ICS levert aan boeren in Kenia en Tanzania zijn niet genetisch gemodificeerd. De zaden die wij verstrekken komen van lokale zaadleveranciers, o.a. van Kenya Seed Company. Het zijn zogenaamde hybride zaden: veredelde zaden die goed bestand zijn tegen bijvoorbeeld langdurige droogte. Klimaatveranderingen zorgen voor een onbestendig weerpatroon met gevolgen voor de oogst. Zaden die worden herwonnen uit oude planten, de traditionele methode, slaan over het algemeen slecht aan en de kans dat ze bezwijken onder droogte is groot. Een goede oogst is voor de boeren letterlijk van levensbelang. De hybride zaden zijn een belangrijke factor in hun toegenomen voedselzekerheid en inkomen.

Over doneren


Ik wil een nalatenschap regelen, hoe doe ik dat?

Wilt u duurzame sociale en economische ontwikkeling stimuleren in Oost-Afrika? Door ICS op te nemen in uw testament kunt u een groot verschil maken in het leven van duizenden boerengezinnen.

ICS is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting (voorheen successierecht genoemd). Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan ons werk. Neemt u contact op met uw notaris voor de mogelijkheden of kijk voor meer informatie op onze pagina nalatenschappen.

Ik wil mijn gift stop zetten, hoe regel ik dat?
Stuurt u een email naar contact@ics.nl met uw contactgegevens of bel naar 033 303 0250. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw opzegging toegestuurd.

Is een periodieke overeenkomst hetzelfde als een schenkingsakte?
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Deze gift werd vastgelegd in een schenkingsakte. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke periodieke schenkingsovereenkomst met ICS. Kijk voor meer informatie op onze pagina schenkingsovereenkomst.

Waarom zou ik een schenkingsovereenkomst aangaan?
U kunt het gehele bedrag aftrekken van de belasting, in tegenstelling tot losse giften waarvoor een drempel (1%) en een maximum (10% van uw belastbaar inkomen) geldt;

Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u de 16% en 52% van uw schenking terug. De fiscus betaalt dus mee. U levert een structurele bijdrage, waardoor ICS de mogelijkheid krijgt de doelstellingen beter te behalen. Kijk voor meer informatie op onze pagina schenkingsovereenkomst.

Waar dient de SEPA machtiging voor?
Met een machtiging geeft u ICS toestemming om een bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. U hoeft dan niet steeds een acceptgiro in te vullen en zo betaalt u altijd op tijd. U ontvangt van ICS (de incassant) een machtiging. Door deze te tekenen geeft u ICS toestemming geld van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan eenmalig of doorlopend zijn.

De incassant geeft vooraf een aankondiging van de afschrijving, bijvoorbeeld bij de bevestiging van uw donateurschap. Een incasso kan alleen doorgaan bij voldoende saldo op uw rekening. Het ID van Stichting ICS is NL51ZZZ411886640000, dit kunt u terugvinden op uw afschrift.

Wanneer incasseert ICS?
De incasso vindt altijd op de 10e werkdag van de maand plaats. Indien de 10e niet op een werkdag valt, zal op een nabij gelegen datum worden afgeschreven, uiterlijk de 15e van de maand. Kan de bank het geld niet van uw rekening schrijven doordat er bijvoorbeeld niet voldoende saldo opstaat? Dan proberen wij het de 25e van de maand nogmaals. Als deze dag niet op een werkdag valt, zal het de eerstvolgende werkdag afgeschreven worden.

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 56 dagen (8 weken) eenvoudig laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor contact op met uw bank.