Felix helpt vader

     Felix is mee met zijn vader om het zaaigoed van ICS op te halen. Als het goed is
     komen de regens de komende weken, het startsignaal voor het eerste en langste
     groeiseizoen van het jaar. Felix heeft zijn vader geholpen om het land voor te
     bereiden, met de handploeg. Gelukkig buiten schooltijd, zodat Felix geen school
     heeft hoeven missen. Zodra de regens beginnen gaan de zaadjes de grond in. Zijn
     vader heeft een pakket voor 1 acre (bijna een halve hectare) besteld. In dat pakket
     zitten zaden voor maïs en voor verschillende soorten groente, en kunstmest.
     Felix’ vader heeft het pakket op krediet gekocht. Hij heeft 10% aanbetaald, en het
     restant kan hij over een periode van een half jaar terug betalen. Daardoor is het
     voor hem mogelijk geworden om goede zaden en mest te kopen, waardoor zijn
     opbrengst fors omhoog gaat. Bovendien zijn de zaden beter bestand tegen
     droogte, waardoor de kans op misoogst veel kleiner is.

    Felix helpt zijn vader door een van de zakken zaad te dragen. Of het zwaar is? Felix’ borst zwelt op en met een uitdagende blik zegt hij: “Nee, helemaal niet zwaar.” We vragen hem of hij later ook boer wil worden. Hij lacht een beetje en aarzelt met zijn antwoord. “Misschien”, zegt hij. Maar iets met computers lijkt hem eigenlijk leuker….


In de periode februari tot en met april 2018 heeft ICS in West-Kenia 140 ton zaad en 1.300 ton mest gedistribueerd, aan 18.641 boeren.


Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens