Docententraining


Onderwijs wordt gezien als een van de krachtigste middelen om armoede en ongelijkheid uit te bannen. Maar er gaan in Kenia en Tanzania nog steeds veel jongens en meisjes niet naar school, of ze keren na verloop van tijd niet meer terug. ICS ontwikkelde een training voor docenten om dát tegen te gaan.

Docent in de schoolbanken web.jpgDocenten leren problemen bij kinderen eerder herkennen

De docententeams worden in vijf sessies klaargestoomd om problemen bij kinderen, op school of in hun thuissituatie, sneller te herkennen en adequater op te volgen. Ook wordt het contact tussen ouders en docenten verbeterd. Veel schoolklassen zijn enorm groot, klassen bestaan vaak uit wel 50 kinderen,  waardoor persoonlijke aandacht er nog weleens bij inschiet.

Het afgelopen jaar gaf ICS deze docententraining voor het eerst. We bereikten bijna 1.000 docenten die werkzaam zijn op 50 verschillende scholen. En het positieve effect van het docentenprogramma is al direct zichtbaar: waren er in 2015 nog 43 kinderen die gedurende het schooljaar uitvielen, in 2016 was dat er nog maar 1.

Help je mee?

Help je ons om deze aanpak uit te breiden naar andere scholen, zodat álle kinderen straks hun schoolopleiding kunnen afmaken en doorstromen naar vervolgonderwijs?

Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens