Organisatie

ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.

Thema's

Anno 2017 werkt ICS aan de volgende thema’s:

Werkgebied

Ons werkgebied is Oost-Afrika, we richten ons daarbij specifiek op plattelandsgebieden. In Kenia werken we in het westen, in de county's Kakamega, Busia, Siaya, Bungoma, Trans Nzoia en Nandi. In Tanzania werken we in het noorden, in de county’s Shinyanga, Geita en Mwanza. Voor 2016/2017 heeft ICS bovendien plannen om uit te breiden naar buurland Oeganda, net over de grens van Kenia.

Organisatie

ICS groep omvat Stichting ICS en drie sociale agrarische ondernemingen: Agrics, Alizetics en Geodatics. Elke onderneming, behalve Geodatics, is een geregistreerde Ltd. ICS-SP is als een lokale ngo geregistreerd in Afrika. Vijana Reloaded wordt gebruikt als een submerk maar is niet apart geregistreerd. ICS Groep opereert volledig los van geloof, ras en/of politieke overtuiging. 

Bestuurssamenstelling

De raad van bestuur bestaat uit de algemeen directeur, Ronald Messelink. De directeur is belast met het besturen van de stichting en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De directeur heeft in het bijzonder tot taak het strategisch beleid, de algemene coördinatie en de externe representatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid. 

De directeur brengt aan het eind van ieder kwartaal verslag uit aan de raad van toezicht en vergadert wekelijks met het management team bestaande uit hemzelf en de finance manager. De leden van het management team zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. Besluiten van de directeur worden zoveel mogelijk in het management team meegenomen en vervolgens vastgelegd. Nevenactiviteiten van de leden van de raad van toezicht en het bestuur staan vermeld in het jaarverslag.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw J.M. de Vries (voorzitter/ lid financiële auditcommissie)
  • De heer C.J. Kuijvenhoven (algemeen lid & voorzitter financiële auditcommissie)
  • De heer L.J. Beyer (algemeen lid)
  • De heer G. Ruitinga (algemeen lid en vice-voorzitter)
  • Mevrouw C. van de Venne (algemeen lid)
  • Mevrouw G. Wijffels (algemeen lid)


Beloningsbeleid

Stichting ICS kent geen CAO, maar heeft haar eigen arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in Nederland en Afrika. De salarissen van de Nederlandse medewerkers zijn ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren (BBRA).

Voor de beloning van de algemeen directeur hanteert ICS de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. In het jaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de beloning die aan de raad van bestuur is toegekend.

Beleidsplan

Bekijk of download hier het beleidsplan van Stichting ICS.

Statuten

Bekijk of download hier de statuten van Stichting ICS.

Normen en keurmerken

ICS heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), de CBF erkenning en voldoet aan de ISO 9001 norm.