Help boeren hun oogst en inkomen vergroten, doneer een zadenpakket!


Landbouw%206%20WEB.jpgStel: je woont op het platteland van Kenia. Om driemaal daags een bord ‘ugali’ op tafel te kunnen zetten voor je hongerige gezin ben je afhankelijk van de maïsoogst van je eigen land. Je verbouwt op de manier die je ooit van je ouders hebt geleerd. Aan het einde van het seizoen haal je zaden uit oude planten en gebruikt die opnieuw voor het volgende seizoen. Maar de oogst is minimaal en als de regen dan ook nog langere tijd uitblijft blijft er al helemaal weinig van over. Een scenario wat voor veel boeren in Oost-Afrika de harde realiteit is.

Goede zaden zijn van levensbelang

Gecertificeerde maiszaden zijn veel beter bestand tegen droogte dan herwonnen zaden. De zaden ontkiemen makkelijker en zorgen voor een grotere oogst en dus een beter inkomen. Agrics, onze sociale agrarische onderneming, levert boeren deze zaden op krediet, aangevuld met een praktische landbouwtraining. Want niet alleen zaden, ook nieuwe vaardigheden dragen direct bij aan het duurzaam verbeteren van hun oogst. In de trainingen leren boeren over het nut van onkruid wieden, zaaien in regels en wisselteelt. Over bemesting en wanneer en hoe te zaaien en te oogsten. Cruciale kennis om als arme boer te overleven.

Niet alleen goede zaden, ook praktische kennis over landbouw draagt
direct bij aan het duurzaam verbeteren van de oogst

De boeren betalen hun zadenpakket renteloos af in termijnen. Doordat de boeren zelf ook financieel bijdragen behouden zij hun waardigheid en trots en kunnen wij ontwikkelingswerk duurzaam maken. De inkomsten zorgen er namelijk voor dat onze social enterprise straks op eigen benen kan staan. Zo kunnen we de impact op het leven van boerengezinnen blijven vergroten en steeds meer boeren bedienen.

Help je mee?

Maar ondanks dat we op de goede weg zijn dekken de inkomsten de kosten nog niet. Het inkopen van de zaden, de ingewikkelde distributie naar afgelegen gebieden en de trainingen kosten veel geld. Ondersteun je ons gedachtengoed en wil je bijdragen aan het mogelijk maken van zaden en landbouwtrainingen voor arme boerengezinnen in Kenia en Tanzania?

Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens