Blog: Verslag van onze Geodatics projectmanager

Violanda de Man is verantwoordelijk voor de innovatieprojecten binnen Agrics, waaronder het Geodatics-project. Eerder dit jaar reisde ze hiervoor naar Kenia en bracht ze onder andere een bezoek aan een aantal Agrics-boeren.

Onderweg vanuit het Agrics-kantoor in Kakamega, in het westen van Kenia, zien we hoe hoog de mais op veel plaatsen staat. De overvloedige regenval van de laatste maanden lijkt goed uit te pakken. Omdat de weg niet begaanbaar is door de regen hebben we een alternatieve route moeten nemen en is het even zoeken naar de juiste boerderij. Maar dan rijden we toch het goede erf op. Het is het erf van Thomas, een boer die een klein deel van zijn land ter beschikking heeft gesteld voor het testen en demonstreren van bemestingsadvies op maat. Dit gebeurt in het kader van ons Geodatics-project, waarbij we met behulp van satellietgegevens en andere databronnen boeren persoonlijk bemestingsadvies geven, afgestemd op hun stuk grond en situatie.

Na een hartelijke begroeting lopen we samen met Thomas richting het demonstratieveld. ‘Wij’ zijn in dit geval mijn Keniaanse collega’s Daisy, Akinyi en Yilma, die nauw betrokken zijn bij het project, ikzelf en onze projectadviseur Adri Bakker van NSO (Netherlands Space Office) dat een subsidie heeft verstrekt voor het project. Het demonstratieveld is ingedeeld in drie vakken: Eén waarin de mais niet is bemest, één waarin het standaard bemestingsadvies is opgevolgd en één waarin het Geodatics bemestingsadvies op maat is toegepast. Het verschil tussen de vakken is overduidelijk. Vooral het deel van het veld dat is bemest volgens het advies op maat staat er zeer goed bij. Het verschil met de mais die niet is bemest in natuurlijk het grootst, maar ook in vergelijking met de ‘standaard’ bemeste mais is er een duidelijk verschil: De planten zijn groter, de stelen dikker en de bladeren donkerder groen.
                                     
Ook Thomas is zeer te spreken over het verschil en is van plan het volgende seizoen voor zijn hele veld het Geodatics-advies toe te passen. Hoewel we pas na de oogst definitieve uitspraken kunnen doen, laat dit zien dat we op de goede weg zijn. Tussen de maisplanten praten we uitgebreid met Thomas over zijn beweegredenen om mee te doen aan dit initiatief, waarom hij klant is van Agrics en hoe hij naar de toekomst kijkt. Na ruim een half uur nemen we afscheid en stappen we weer in de auto voor een bezoek aan een tweede demonstratieveld, een paar kilometer verderop.

Dezelfde avond reis ik via Kakamega, Kisumu en Nairobi terug naar Amsterdam. Na een kleine week in Kenia, waarin ik onder andere een conferentie van donor NSO bezocht over het gebruik van satellietdata ten behoeve van de Afrikaanse landbouw, was dit een mooie afsluiting van mijn reis. De directe communicatie met ‘onze’ boeren helpt me het project te zien vanuit de dagelijkse werkelijkheid van de mensen waar het om gaat - en zo te begrijpen waar we op de goede weg zijn en waar dingen beter kunnen.Update november: De resultaten

Inmiddels is de mais geoogst. De oogst van de demonstratievelden hebben we nauwkeurig gemeten en vastgelegd, om te zien wat de toegevoegde waarde voor de boer is van het Geodatics-advies. Onze verwachting is inderdaad uitgekomen: De velden waarop bemestingsadvies op maat is toegepast hebben gemiddeld 4,1 ton mais per hectare voortgebracht, terwijl de velden die volgens het ‘standaard’ advies zijn bemest gemiddeld 2,6 ton per hectare produceerden.

De komende maanden staan in het teken van het afronden van het project en het beschrijven van aandachtspunten voor de toekomst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat in de volgende jaren meer boeren van het succes van Geodatics kunnen profiteren.