ICS en Terre des Hommes samen tegen kinderarbeid

In Kenia zijn naar schatting 1.369.600 kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar betrokken bij de ergste vormen van kinderarbeid – (bron: Kenya National Bureau of Statistics KNBS). De schoolsluitingen door corona, gevolgd door de ernstigste droogte in 40 jaar, hebben dit helaas verergerd. De huidige economische situatie, de hoge kosten van levensonderhoud en de toenemende armoede dwingen kinderen nog steeds tot kinderarbeid om het gezinsinkomen aan te vullen

De gevolgen van kinderarbeid blijven aanzienlijk. Naast sociale en mentale schade raken kinderen gewond, soms zo ernstig dat ze hieraan overlijden. En in bijna alle gevallen worden kinderen uitgesloten van onderwijs en gezondheidszorg, waardoor hun fundamentele rechten worden beperkt en hun toekomst wordt bedreigd. Wat de oorzaak ook is, kinderarbeid vergroot de sociale ongelijkheid en discriminatie. Het berooft meisjes en jongens van hun kindertijd.

Om kinderen in Kenia te beschermen tegen alle vormen van kinderarbeid voeren ICS SP en Terre des Hommes actie tegen kinderarbeid in een provincie in West-Kenia. Ons doel is de ergste vormen van kinderarbeid in dat gebied aan het licht te brengen en uit te bannen en daarmee 10.000 kinderen en hun families te helpen.
En precies vanwege deze gezamenlijke inzet, én onze staat van dienst in dit werk, zijn zowel ICS SP als Terre des Hommes door de overheid en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Kenia benoemd om deel uit te maken van de nationale adviescommissie tegen kinderarbeid. In september 2023 namen ICS SP en Terre des Hommes deel aan bijeenkomsten met het Ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en andere partners om het Keniaanse beleid inzake de uitbanning van kinderarbeid te herzien. We hebben praktische aanbevelingen gedaan voor toekomstige beleidsontwikkeling, wetgeving en hoe het beleid kan worden vertaald in effectieve strategieën en programma's die kinderarbeid voorkomen.