Samen kinderarbeid in Kenia aanpakken

In Kenia zijn ontzettend veel kinderen betrokken bij de ergste vormen van kinderarbeid. Ze werken bijvoorbeeld in hotels, restaurants en motor transportbedrijven. Volgens het Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) gaat het naar schatting om 8,5% van alle kinderen (1,3 miljoen). 

Het aantal gevallen van kinderarbeid is fors toegenomen als gevolg van de Covid-19-pandemie. De oorzaken: lange lockdowns, scholen die sluiten, dalende inkomens, toenemende armoede en beperkte sociale voorzieningen. In april 2020 meldde de KNBS dat sinds het begin van de pandemie ongeveer 1,72 miljoen mensen in Kenia hun baan zijn kwijtgeraakt. Door het aanzienlijke inkomensverlies hebben veel gezinnen hun kinderen ingezet. Ze moeten werken om geld te verdienen. 

De gevolgen van kinderarbeid zijn groot. Naast fysieke, sociale en mentale schade zijn er zelfs sterfgevallen gemeld. Kinderarbeid kan leiden tot slavernij, maar ook tot seksuele of economische uitbuiting. En in bijna alle gevallen sluit het kinderen af van onderwijs en gezondheidszorg, waardoor hun grondrechten worden beperkt en hun toekomst wordt bedreigd. Kinderarbeid vergroot sociale ongelijkheid en discriminatie en berooft meisjes en jongens van hun jeugd.

Brian maakte zich zorgen over zijn school, vooral aan het begin van de pandemie. Door de Covid-19-maatregelen (die tot schoolsluiting hebben geleid) werden hij en zijn vrienden bezorgd. Met de vraag of hij ooit nog terug naar school zou kunnen, was hij bang dat hij en andere kinderen zouden moeten werken en dat hun rechten zouden worden geschonden. ‘De meeste kinderen in mijn dorp moesten werken. Ze moesten helpen om voor genoeg eten te zorgen,’ aldus Brian. ‘Ik kon zien dat de werklast voor hen zwaar was. Ze moesten zand halen en steen uithakken. Ik vond het erg ze te zien lijden.’

 ICS-SP en Terre des Hommes in Kenia hebben de handen ineengeslagen om de situatie in Busia te verbeteren. Vanaf begin 2022 hebben we veel middelen ingezet om verborgen vormen van kinderarbeid in de dienstverlenende sector aan het licht te brengen. Om bewustzijn te creëren over de gevaren van kinderarbeid en het belang van onderwijs. 

Om kinderen uit uitbuitingssituaties te krijgen doen we er alles aan om de economische situatie van hun gezinnen te verbeteren. We stellen de bewoners van de lokale gemeenschappen in staat om toezicht te houden op kinderarbeid, werken samen met bedrijfseigenaren voor het promoten van ethische bedrijfspraktijken en lobbyen bij de overheid om wetten en beleid ter preventie van kinderarbeid te implementeren. Het doel is om tegen 2025 verandering te hebben gebracht in de levens van 10.000 kinderen en 50.000 familieleden en gemeenschapsleden.