Geen uitsluiting van gehandicapten

De Siany People With Disability Group, uit Upper Nyakach in Kenia, bestaat uit 22 leden die voor ca. 120 kinderen met een handicap zorgen.

Wekelijks zijn er verschillende groepsactiviteiten, bijvoorbeeld spaar- en leensessies. Met leningen worden huishoudelijke behoeften ondersteund zoals het kopen van voedsel, aanschaf of repareren van hulpmiddelen als rolstoelen, het starten en uitbreiden van inkomsten genererende activiteiten, het betalen van medische verzekeringen. Maar er zijn ook trainingen voor het ontwikkelen van zakelijke vaardigheden, thuiszorg voor kinderen met een handicap, en platforms waar leden hun dagelijkse uitdagingen en ervaringen met elkaar delen en hoe ze hulp kunnen zoeken bij maatschappelijke kwesties.

“Ik heb veel stress ervaren door de toestand van mijn kind. Mensen wilden niet met ons omgaan. We waren altijd alleen. Gelukkig heb ik via de groep mijn problemen kunnen delen en heb ik voldoende ondersteuning gekregen. Door meer bewustzijn over gehandicapten zijn we nu minder gestigmatiseerd en meer hebben we kennis over hoe we voor kinderen met een handicap moeten zorgen. Ik weet tenminste dat mensen om ons geven, vooral in de groep”, zegt Mama Atieno.

Deze unieke groep, waarvan de voorzitter zelf blind is, ondervindt veel steun doordat de leden zo toegewijd zijn en ondersteunend voor elkaar.

 “Als we als groep over deze kwesties praten, helpen we elkaar, ook al zijn we verschillend. Na de sessies voelen we ons veel beter omdat de last is verminderd. Degenen met kinderen met een handicap hebben grote vooruitgang geboekt bij hun kinderen en gezinnen. Wanneer ook anderen worden voorgelicht over mensen met een handicap, zullen zij ook leren hoe ze ons het beste kunnen ondersteunen. We zijn blij dat ICS-SP via Changing the Way We Care (CTWWC) ons is komen ondersteunen. We voelen ons gezien en betrokken en hebben toegang tot hulp. Sommigen hebben ook een rolstoel gekregen. We willen dat ICS-SP ons blijft ondersteunen om onafhankelijker te zijn als individu én als gemeenschap van mensen met een handicap”, zegt voorzitter Omodi.

Ondanks de geboden ondersteuning, hebben sommige leden nog steeds te maken met stigmatisering en discriminatie bij het zorgen voor een kind met een handicap. Er moet dus meer aan bewustzijn en sensibilisering worden gedaan in de gemeenschappen. Daarnaast kunnen de meesten het zich niet veroorloven om hulpmiddelen als rolstoelen, hoortoestellen etc. aan te schaffen omdat ze te duur zijn om te kopen of zelfs maar te repareren.

ICS-SP werkt daarom via het Changing the Way We Care programma aan

  • het versterken van vaardigheden om voor een gehandicapte te zorgen en hoe hen in hun waarde te laten;
  • het trainen van meer zorgverleners in het gebruik van verschillende methoden om inkomsten te genereren;
  • het meer ondersteuning bieden op hulpmiddelen, psychosociale ondersteuning en bewustmaking over kwesties die van invloed zijn op personen met een verstandelijke beperking.