Actie tegen kinderarbeid in Kenia

Drie op de tien Keniaanse kinderen moeten werken om te overleven. In de regio Busia, op de grens van Kenia en Oeganda ligt dat cijfer nog hoger en zijn veel kinderen het slachtoffer van kinderarbeid. Zij leven in diepe armoede en worden gedwongen om zwaar en gevaarlijk werk te doen. Samen met onze partner Terre des Hommes komen we in actie tegen kinderarbeid.

 
We pakken kinderarbeid op verschillende fronten tegelijk aan. Naast ouders, scholen en gemeenschappen werken we samen met lokale overheden en het bedrijfsleven. Ook geven we voorlichting in de dienstverlenende sector zodat ondernemers weten welke rechten kinderen hebben.
Evans Munga, Project Manager- Kenya

Achtergrond

Kinderarbeid is ontzettend schadelijk voor de gezondheid en ontwikkeling. Kinderen maken lange dagen en doen werk dat niet past bij hun leeftijd en ze zelfs in gevaar brengt, bijvoorbeeld met gevaarlijke gereedschappen of met giftige stoffen. Ze werken als motortaxichauffeur, in hotels, eetstalletjes, op de markt, in de bouw of in de huishouding. En sommigen treffen het nog erger. Er zijn ook kinderen die worden geronseld om te smokkelen of die in de prostitutie worden gedwongen.

Armoede is de grootste risicofactor voor kinderarbeid. Kinderen groeien op in gezinnen waar niet genoeg te eten is en waar geen geld is voor school. Een tweede risicofactor is de gezinssituatie. Veel kinderen komen uit eenoudergezinnen of gezinnen die gerund worden door oudere kinderen. Bovendien weten ouders niet wat kinderarbeid is en hoe ze hun kind moeten beschermen.


Extra risico in regio Busia

De uitbuiting vindt op verschillende manieren plaats. Kinderen hebben geen idee van een minimumloon. Ze worden voor een schijntje aan het werk gezet of ze werken lange dagen zonder salaris, in ruil voor eten en onderdak. Bovendien schendt kinderarbeid de basisrechten die ieder kind heeft. Kinderarbeiders kunnen niet spelen, gaan niet naar school en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Kinderen weten zelf niet dat kinderarbeid een vorm van misbruik is en dat hun rechten ernstig worden geschonden. Zij zijn alleen maar druk met overleven.

In de grensregio tussen Kenia en Oeganda lopen kinderen extra risico. Zij worden minder goed gecontroleerd aan de grensovergang en zijn daarom een makkelijk doelwit voor mensen met slechte bedoelingen. Zo zijn er mensenhandelaren die kinderen meenemen over de grens. Daar worden ze verkocht als goedkope arbeidskracht of om seksueel te worden uitgebuit. Of kinderen worden uitgebuit door vrachtwagenchauffeurs en ingezet voor illegale activiteiten zoals drugssmokkel.

Doel

Ons doel voor 2025 is om 10.000 kinderen en 50.000 familieleden en gemeenschapsleden te informeren, te helpen en te mobiliseren in de strijd tegen kinderarbeid.

De focus ligt zowel op preventie als op het aanpakken van kinderarbeid. We mobiliseren en trainen betrokkenen, waaronder kinderen, om op te komen voor hun rechten en systemische verandering te eisen.