Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Verreweg de meeste mensen die op het platteland van Oost-Afrika wonen zijn voor hun voedsel en inkomen afhankelijk van de opbrengsten van hun eigen erf. De boeren verbouwen kleine hoeveelheden mais of groenten waarvan het grootste deel bestemd is voor consumptie binnen het gezin. Wat overblijft wordt verkocht om ook inkomsten te genereren. Wanneer de oogst tegenvalt zijn de problemen voor het hele gezin ingrijpend.

Aan het einde van elk seizoen winnen boeren zaden uit oude planten om opnieuw te gebruiken. Een gratis methode die er helaas wel de oorzaak van is dat de kwaliteit van de oogst en de opbrengst matig blijft. Al het werk wordt bovendien handmatig verricht en er is weinig kennis over het betreffende stuk grond, de invloed van het klimaat en moderne(re) landbouwmethodes. Een volgend probleem dient zich aan als de boer zijn oogst wil verkopen. Voor kleine boeren is het bijna onmogelijk om toe te treden tot een professionele markt. In de meeste gevallen verkopen ze hun oogst daarom op lokale, wekelijkse markten in de openlucht. De boeren ontvangen daar een lage prijs, mede door de vaak lage kwaliteit van hun aanbod. Het resultaat is dat de boer, ondanks zijn harde werk, (te) weinig overhoudt om het gezin te kunnen onderhouden.

Wat doet ICS om deze boeren duurzaam te helpen?

  • We leveren de boeren kwalitatief goede zaden, mest en kippen op afbetaling;
  • We leren hen de beste landbouwtechnieken door het geven van trainingen;
  • We voorzien de boer van gedetailleerde informatie over zijn of haar stuk grond;
  • We kopen de oogst van kleine boeren op, bieden hen logistiek en transparante informatie over marktprijzen.ICS is eigenaar van drie sociale ondernemingen die boeren ondersteunen bij het verbeteren van hun oogst en inkomen: Agrics, Alizetics en Geodatics. Lees hieronder alles over onze ondernemingen.

Agrics

Agrics stelt kleine boeren in Kenia en Tanzania in staat om agrarische ‘inputs’, zoals gecertificeerde zaden en mest, aan te schaffen op krediet. Ter aanvulling op dit basispakket biedt Agrics ook kippen en solarlampen. De boer heeft, na levering van de producten, twaalf maanden de tijd om de kosten af te betalen. Doordat de boeren als groep functioneren kunnen eventuele problemen met afbetalen binnen de groep worden ondervangen.

Boeren die via Agrics agrarische producten hebben besteld krijgen ter aanvulling hierop trainingen aangeboden om hun landopbrengsten in de toekomst verder te verbeteren. De boeren leren wanneer en hoe je het beste kunt zaaien en oogsten en hoe de bestelde Agrics producten het beste gebruikt kunnen worden.

In de video hieronder (Engelstalig) laten we zien hoe Agrics werkt: In 2012 is Agrics gestart met 1.000 boeren als klant. Halverwege 2017 is dit aantal gegroeid naar ruim 35.000 boeren. Agrics Kenia en Agrics Tanzania draaien gezamenlijk een omzet van 3 miljoen EUR. Onlangs heeft de onderneming impact investeerders aangetrokken, waaronder Achmea Foundation, Rabobank Foundation, Common Fund for Commodities (CFC) en Africa Enterprise Challenge Fund (AECF), om door te kunnen groeien naar 100.000 boeren in 2021. Agrics heeft bovendien plannen het werkgebied uit te breiden naar buurland Oeganda in 2016/2017.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Agrics: www.agrics.org of download de Engelstalige Agrics flyer.


Alizetics

Onze sociale onderneming Alizetics koopt zonnebloem(olie)zaden op van kleine boeren in Tanzania en verkoopt ze in bulk aan olieverwerkingsbedrijven voor consumptie. Alizetics is de eerste handelsmaatschappij die zich specifiek concentreert op samenwerking met kleine boeren en hun voorziet van services zoals training, eerlijke informatie over marktprijzen en logistiek.

De meeste Tanzanianen bakten tot voor kort hun voedsel in palmolie, dat geïmporteerd wordt vanuit Azië. Eten bereiden met zonnebloemolie is gezonder, milieuvriendelijker én kan in eigen land geteeld worden. Daarnaast biedt dit gewas extra potentie omdat de teelt van katoen, een tot voor kort ander populair gewas, niet veel meer oplevert. Zonnebloemzaden zijn daardoor een interessant alternatief, ook omdat het weinig bewerkelijk is.

In het eerste jaar, 2014, verhandelde Alizetics 400.000 kg zonnebloemzaden met een opbrengst van 185.000 USD en een brutomarge van 18%. In 2015 wist Alizetics de hoeveelheid verhandelde zaden te verhogen naar 700.000 kg, met een opbrengst van USD 300.000 en een brutomarge van 32%. De verwachting is dat in 2018 Alizetics zo’n 16.000 kleine boeren bedient, die gezamenlijk 5 miljoen kilo zaden leveren met een netto winst van USD 150.000.

Kijk voor meer informatie op de website van Alizetics: www.alizetics.com of download de Engelstalige Alizetics flyer.


Geodatics

Geodatics is onze jongste sociale onderneming, een start-up die boeren in Oost-Afrika gedetailleerd gaat adviseren over hun stuk landbouwgrond om hun oogst verder te verbeteren. Geodatics brengt informatie uit verschillende bronnen samen om tot een zo compleet mogelijk advies te komen: geo- en satellietdata plus een uitgebreid profiel van de boer in kwestie.

Geodatics adviezen zijn van grote toegevoegde waarde voor kleine boeren om hun oogst en inkomen te vergroten. Het advies omvat onder meer informatie over de ideale hoeveelheid, soort en samenstelling van kunstmest, het beste moment om te zaaien, bij te mesten en te oogsten, de inzet van (mest van) vee en bio afvalresten en weer- en klimaatontwikkelingen. Advies op maat betekent voor deze boeren dat ze niet meer hoeven werken met algemene, vaak incomplete of niet toereikende informatie die hen tot nu toe ter beschikking staat.

Geodatics is een initiatief van ICS en Agrics, in samenwerking met Universiteit Wageningen en commerciele partners Biomass Research (Nederland) en Manobi (Senegal). Geodatics ontving medio 2015 1.6 miljoen dollar subsidie van Netherlands Space Office voorGeodatics.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Geodatics: www.geodatics.net of download de Engelstalige Geodatics flyer.

Nieuws