Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet


Verreweg de meeste mensen die op het platteland van Oost-Afrika wonen zijn voor hun voedsel en inkomen afhankelijk van de opbrengsten van hun eigen akker. De boeren verbouwen kleine hoeveelheden mais of groenten waarvan het grootste deel bestemd is voor consumptie binnen het gezin. Wat overblijft wordt verkocht om ook inkomsten te genereren. Wanneer de oogst tegenvalt zijn de problemen voor het hele gezin ingrijpend.

Aan het einde van elk seizoen winnen boeren zaden uit oude planten om opnieuw te gebruiken. Dit is weliswaar gratis maar de herwonnen zaden zijn zwak, ontkiemen slecht en vormen de hoofdoorzaak van een slechte oogst. Al het werk wordt bovendien handmatig verricht en er is weinig kennis over het betreffende stuk grond, de invloed van het klimaat en moderne(re) landbouwmethodes. Het resultaat is dat de boer, ondanks zijn harde werk, (te) weinig overhoudt om het gezin te kunnen onderhouden.

Wat doet ICS om boeren duurzaam te helpen?

  • We leveren de boeren kwalitatief goede zaden, mest en kippen op afbetaling;
  • We leren hen praktische landbouwtechnieken door het geven van trainingen;
  • En we voorzien de boer van zinvolle en gedetailleerde informatie over zijn of haar stuk grond.