Gezinszorg met ‘Changing the way we Care’

De Keniaanse regering heeft doelbewuste stappen ondernomen om het kinderopvangsysteem te veranderen door middel van initiatieven die gezinsbanden moeten versterken om ervoor te zorgen dat kinderen niet onnodig gescheiden worden van hun families. Het project Changing the Way We Care (CTWWC) is een wereldwijd initiatief om gezinszorg voor kinderen te bevorderen. Alle kinderen, ongeacht hun geboorteplaats of omstandigheden, verdienen het om in een gezin op te groeien.

Het CTWWC-initiatief van ICS SP in Kenia, heeft in Kisumu County en Nyamira County een breed geaccepteerd model voor de terugkeer van kinderen naar hun gezin. Dat doen we door gezinsversterking, betrokkenheid van de gemeenschap bij gezinszorg en het bieden van steun. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met Catholic Relief Services, Maestral International, het Directorate of Children Services en andere overheidsinstanties samen.

Bij de start in 2019, verbleven er 2234 kinderen in instellingen. Tot nu toe werden 315 kinderen met succes teruggeplaatst naar een veilige en verzorgende gezinsomgeving. De meeste kinderen werden herenigd met hun biologische ouders, een klein aantal werd in het gezin van familie opgenomen. Maar het werk stopt niet bij hereniging. De gezinnen blijven steun krijgen en we gaan op huisbezoek om zo een oogje in het zeil te houden. Gezinsinterventies, zoals onze Positief Ouderschap training, hebben aanzienlijk bijgedragen aan het duurzame succes van de herenigingen. De training, gericht op gezinsrelaties en het opbouwen van sterke en veilige banden, biedt de gezinnen essentiële vaardigheden om oplossingen te vinden voor binding en het opbouwen van relaties met kinderen.

 Ik geniet van het gezelschap van mijn dochter en ik zou niet meer willen dat ze teruggaat naar de instelling. Bij ons thuis is ze beter af. Ze is nog zelfstandiger geworden en helpt me in het hele huis met schoonmaken of op de boerderij als de scholen gesloten zijn”, zegt Anastacia.