Reflecteren op opvoeding om gezinssfeer te verbeteren

De door ICS ontwikkelde trainingsmethode Skilful Parenting, helpt vaders, moeders en andere verzorgers op het platteland van Kenia en Tanzania bij de opvoeding van kinderen. Opvoeden kan een behoorlijke uitdaging zijn, zeker als armoede, geweld en grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen deel uit maken van je dagelijks leven. Het curriculum van de training geeft ouders meer inzicht in de ontwikkeling van kinderen. Door middel van groepsdiscussies en praktijkopdrachten worden ouders uitgenodigd te reflecteren op hun rol daarbij. In 2016 volgden bijna 8.500 ouders de wetenschappelijk beproefde training.

Kinderbescherming en kinderrechten staan hoog op de agenda’s van ngo’s. Een goede zaak. Maar de grote verantwoordelijkheid die (groot)ouders zelf hebben voor het welzijn van hun kinderen wordt vaak buiten beschouwing gelaten. In Kenia en Tanzania heerst het beeld dat kinderen met harde hand opvoeden en lijfelijk straffen goed is. Ouders zijn zelf zo opgevoed, geven door wat ze geleerd hebben en zijn niet bekend met de positieve alternatieven.

ICS begint daarom bij de basis en wil met de trainingen (groot)ouders laten zien en ervaren dat het ook anders kan. Met een positieve aanpak die een gunstige uitwerking heeft op alle leden binnen het gezin. De methode kan bovendien preventief werken bij kindermishandeling.  

Wat doet ICS om familierelaties te versterken en kinderen te beschermen?

  • Onze Skilful Parenting mastertrainers trainen en certificeren veldtrainers;
  • Ouders komen gedurende twaalf weken wekelijks bijeen onder leiding van een veldtrainer en behandelen in groepsverband zeven verschillende modules;
  • Ouders doen nieuwe kennis op, reflecteren op hun rol in de opvoeding, delen onderling ervaringen en discussiëren over alledaagse dilemma’s uit de opvoedpraktijk;
  • We organiseren evenementen en reportages op radio en tv met een groot bereik waarin we verschillende opvoedthema’s aankaarten;
  • We lobbyen bij zowel regionale als nationale overheden voor meer aandacht voor en beleid en wetgeving over ouderschap. Zeven modules

Tijdens de bijeenkomsten worden allerhande opvoedthema’s bespreekbaar gemaakt. Ouders voelen zich gesteund om nieuwe inzichten en vaardigheden over opvoeding in de praktijk uit te proberen. De training bestaat uit zeven verschillende modules:

Luister mee

Journalist Andrea Dijkstra bezocht in 2017 de training en maakte er voor NPO Radio 1 De Ochtend de volgende reportage over:

Samenwerking boerengroepen Agrics

ICS gelooft dat aandacht voor ouderschap tezamen met het werken aan duurzamere inkomsten een enorm verschil kan maken voor het functioneren van een gezin en het welzijn van de kinderen. Om die reden hebben we er voor gekozen Skilful Parenting parallel te laten lopen aan het landbouwprogramma van Agrics.

Agrics, een sociale onderneming van ICS, biedt boeren zaden en mest op krediet en leert hen hoe je effectiever landbouw kunt bedrijven. Op deze manier wil Agrics de oogst en inkomens van deze boeren flink vergroten en armoede een halt toe roepen. In de praktijk zien we dat er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van armoede en de kans op kindermishandeling. Met een integrale aanpak werken we aan beide tegelijkertijd.

Elke boerengroep bestaat uit circa 18 – 24 deelnemers. Deelname aan het ouderschapsprogramma is gratis en vrijwillig. Door gebruik te maken van bestaande groepen is er al (voor een deel) een vertrouwensband tussen de deelnemers. Bovendien kunnen deelnemers zo ook na de cursus hun dilemma’s, vragen en onzekerheden onderling bespreken en hierbij van elkaar leren.

Effect Skilful Parenting wetenschappelijk bewezen

In 2014 en 2015 heeft Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de effecten van het programma in West-Kenia. De uitkomsten zijn bijzonder positief. Na deelname aan Skilful Parenting voelen ouders zich bekwamer in de opvoeding. Ouders hebben meer aandacht voor een goede communicatie en gehechtheidsrelatie met hun kinderen, naast het bieden van voedsel, onderwijs en een dak boven het hoofd. Bovendien maken ouders minder gebruik van fysiek straffen en kiezen ze vaker voor een positieve manier om kinderen te corrigeren. Tenslotte geven ouders aan dat de relatie met hun partner is verbeterd vanwege een betere communicatie en rolverdeling in het gezin. De onderzoekers verklaren het succes van de training vanuit het feit dat de inhoud aansluit bij de lokale context en cultuur waardoor ouders zich herkennen in de inhoud, actief deelnemen en bereid zijn tot verandering. 

Meer weten?

ICS-SP is de lokale ngo die het Skilful Parenting programma in Kenia en Tanzania uitvoert. Kijk voor uitgebreide informatie over Skilful Parenting en Child Protection op de website van ICS-SP. De site is Engelstalig.


The Skilful Parenting Programme of ICS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


 

Nieuws