Reflecteren op opvoeding voor een veilige gezinssituatie


Miljoenen kinderen op het platteland van Afrika groeien op te midden van armoede en geweld. Kinderen die in hun eerste jaren in armoede leven hebben een verminderde hersenontwikkeling en vaker last van psychosociale problemen zoals angst, depressie en agressie. Armoede beperkt bovendien de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en vergroot de kans op kinderarbeid, hiv besmettingen en andere vormen van mishandeling en uitbuiting.

De cruciale rol van ouders in het leven van een kind

Een leven in armoede vergt het uiterste van mensen. Ouders voelen zich machteloos, communiceren slecht met elkaar en kinderen zijn hier in veel gevallen de dupe van: Die gaan niet (meer) naar school en worden regelmatig fysiek gestraft.  Voor veel ouders die op het platteland van Oost-Afrika wonen, geldt bovendien dat zij weinig tot geen opleiding hebben. Ze kopiëren daarom de opvoedtechnieken die zij zelf ook hebben ervaren.

Ouders én leerkrachten vormen de belangrijkste personen in het leven van een kind en dragen in grote mate bij aan hun welzijn en toekomst. Door juist hén te trainen en te beginnen bij de basis kunnen we in de toekomst veel leed voorkomen.

Wat doet ICS om gezinsrelaties te versterken en kinderen te beschermen?

  • ICS leidt veldtrainers op die op hun beurt ouders en leerkrachten in onze projectgebieden trainen;
  • Ouders komen gedurende twaalf weken wekelijks bijeen en behandelen in groepsverband zeven verschillende modules;
  • Ouders doen nieuwe kennis op, reflecteren op hun rol in de opvoeding, delen onderling ervaringen en discussiëren over alledaagse dilemma’s uit de opvoedpraktijk;
  • Leerkrachten komen drie maal bijeen en leren kindermishandeling (beter) herkennen, adequate hulp in te schakelen indien nodig en schooluitval voorkomen.