Advies op maat per sms

In het afgelopen weekend kregen duizenden boeren een smsje toegestuurd met daarin een advies op maat over het beste moment om hun maisvelden voor een tweede keer te bemesten. Het advies is tot stand gekomen door de mais gedurende het seizoen nauwkeurig te monitoren en gebruik te maken van satellietdata en de weersverwachting. Dit advies is een van de services die Agrics, onze sociale agrarische onderneming, boeren in Kenia en Tanzania biedt om hun oogst te verbeteren.

Dit seizoen konden Agrics klanten voor het eerst op maat gemaakt advies krijgen over de optimale soort en hoeveelheid kunstmest voor hun specifieke stukje grond. In Afrika zijn er veel verschillende soorten bodems, elk met hun eigen kenmerken. Een standaard advies over de te gebruiken hoeveelheden voedingsstoffen helpt, maar is in veel gevallen niet optimaal. Een advies op maat kan boeren helpen om hun productiviteit verder te laten toenemen.  

Een standaard advies is in veel gevallen niet optimaal

Dit advies wordt gebaseerd en automatisch gegenereerd op basis van verschillende informatiebronnen, waaronder bodemgegevens, sociaal-culturele kenmerken van de boer (bijvoorbeeld of deze in het bezit is van vee), afstand van het veld tot het huis van de boer (onderzoek heeft uitgewezen dat velden dichtbij het huis meer organische en dierlijke mest krijgen toegediend en daardoor van betere kwaliteit zijn), klimaatgegevens en groeimodellen voor het gewas.
IMG_20180315_100104557.jpg
We zitten inmiddels midden in het groeiseizoen en de mais die enkele weken geleden gezaaid is, begint al een echte plant te worden. Dat betekent dat het moment nadert om voor de tweede keer kunstmest aan te brengen, zodat de plant optimaal kan doorgroeien - dit wordt ‘top-dressing’ genoemd. Afgelopen weekend hebben boeren voor het eerst via een sms op hun mobiele telefoon advies gekregen over het ideale moment van ‘top-dressing’, wederom op maat voor hun specifieke stuk grond. Dit zogenoemde ‘in-season’ advies is gebaseerd op de groei van de maisplanten tot nu toe en de weersverwachting voor de komende tijd, beide afkomstig van satelliet data. De komende anderhalve maand zullen de boeren wekelijks een sms-bericht krijgen dat ze adviseert al dan niet ‘top-dressing’ te doen, en in welke hoeveelheid.  

Dit initiatief heet Geodatics en is een samenwerking tussen ICS, Agrics, Wageningen UR, Biomass Research en Manobi. Lees hier meer over het Geodatics initiatief. 


Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens