Mijn stem doet ertoe!

ICS-SP heeft, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs (MOE), een aantal scholen in Kenia erkend als interventiescholen: acht in Seme en twee in Muhoroni. De Ranen Girls school is er een van. Daar werd het Life Skills programma ingezet.

Het aantal Ranen-meisjes op deze school is in de loop der jaren gegroeid van 23 in 2016 naar 313 meisjes in 2021. Ranen-meisjes komen veelal uit kansarme milieus. De school ligt afgelegen in een landelijke omgeving. Dit maakt het voor leerlingen moeilijk om hun rechten en vrijheden te leren kennen. Doordat deze kennis ontbreekt, zijn ze vaak niet bij machte om misbruik te melden.

Voor deze school heeft ICS-SP acht mentoren opgeleid in levensvaardigheden en mentorschap. In eerste instantie namen slechts twintig meisjes deel aan hun sessies. In een veilige setting konden de meisjes vragen stellen en hun ervaringen delen. Hun enthousiasme zorgde al snel voor meer aanmeldingen. Momenteel zijn er drie veilige ruimten gecreëerd en nemen 163 meisjes deel. Opmerkelijk hierbij is dat elk meisje een sessie over psychosociale ondersteuning (PSS) volgt, verzorgd door de mentoren.

De training voor de meisjes bestaat uit modules als onderhandelen, communicatie, zelfrespect, zelfbewustzijn en empathie. Uit interacties met de leerlingen blijken zelfrespect, zelfbewustzijn en communicatie de meest genoemde modules die voor veel verandering in hun leven hebben gezorgd. ‘Ik bedank ICS voor de Life Skills sessies. Ik was vroeger verlegen, ik kon worden gestraft voor iemand anders fout. Nu heb ik veel meer zelfrespect en ik vecht voor mijn rechten’, zegt één van de meisjes.

De afdeling Begeleiding van het MOE concludeert dat de verstandhouding tussen de meisjes en leraren enorm is verbeterd en dat de meisjes makkelijker praten over hun problemen, zoals verwaarlozing door ouders. Dit heeft geholpen om veel problemen op het gebied van kinderbescherming op te lossen.

Door de module ‘carrière’ kan de meerderheid van deze meisjes nu weloverwogen beslissingen nemen over wie en wat ze in de toekomst willen zijn. Er is een hoog niveau van zelfbewustzijn en een duidelijke indicatie van persoonlijke motivatie. ‘Vroeger had ik geen aandacht voor de lessen, maar sinds ICS-SP ons ook loopbaangesprekken geeft, is het veel boeiender. Ik wil dokter worden en samen met mijn mentor gaan we kijken hoe ik dat kan doen!’