Positief Ouderschap ook in Zimbabwe & Malawi

Positief Ouderschap nu ook in Zimbabwe & Malawi

De door ICS ontwikkelde ouderschapstrainingen zullen vanaf dit jaar ook in Zuidelijk Afrika ingezet gaan worden. ICS is een partnerschap aangegaan met IMBA, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen en hun families in Zimbabwe en Malawi. Afgelopen april reisden Sabrina Majikata (Project Officer Skilful Parenting, Tanzania) en Marijke Acket (Portfolio Manager Skilful Parenting, Nederland) af naar Zimbabwe om 6 stafleden van IMBA op te leiden tot (Master) Trainers Positief Ouderschap.

3. Familie centraal.jpg    ICS begeeft zich niet voor niets in dit gebied. Armoede en werkloosheid
    zijn onlosmakelijk verbonden met deze beide landen.
    Het overgrote deel van de bevolking leeft onder de  voedselarmoede-
    grens, lijden chronisch honger, moeten rondkomen van minder dan $2
    per dag en kunnen niet in hun basisbehoeften voorzien. En de kinderen
    worden vaak het hardst getroffen door de  – impact van –  armoede. De
    kans voor hen om zich volwaardig te ontwikkelen is klein, omdat zij
    opgroeien met een breed scala aan risico factoren.  Het gaat om gezond-
    heidsrisico’s, ondervoeding, infectie met HIV, een hoge graad van stress
    in de familie, blootstelling aan geweld, mishandeling, verwaarlozing en
    uitbuiting, onvoldoende zorg en scholingsmogelijkheden.


Om gehoor te geven aan de sociaaleconomische behoeften van deze families, en om een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang te zetten, wordt deze families een geïntegreerd programma van Economische Gezinsversterking en Positief Ouderschap aangeboden. Zij krijgen enerzijds (en allereerst) de handvatten aangereikt om hun zelfredzaamheid te vergroten door het opzetten van kleinschalige activiteiten die hun inkomsten en voedselzekerheid vergroten. IMBA werkt zo samen met gezinnen om een inkomens-genererende activiteit op te zetten, uitvoerbaar op een klein stukje land zoals het verbouwen van groenten of het houden van kippen, geiten of konijnen. Daarnaast zal IMBA nu de ICS Positief Ouderschapstraining in gaan zetten, om ouders te leren hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding in kunnen zetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beïnvloeden.

Deze 6-daagse training maakte veel los bij de groep. Met name de grote diversiteit aan culturele achtergronden van de participanten jaagde vurige discussies aan over tradities en mythes, seksualiteit en (familie)relaties, die tegelijkertijd essentieel zijn gebleken voor het contextualiseren van de ouderschapstraining. En nu kunnen zij, goed voorbereid en met de ICS Ouderschapsmanual onder de arm, het veld in!