Jaaroverzicht: De impact van 2018

Klik hier voor een overzicht  van de resultaten van 2018 in cijfers.

Directeur Ronald Messelink blikt terug op 2018

Een goede start in het leven. Dat is niet alleen het grootste cadeau dat we kinderen kunnen geven, het is ook het grootste dat we ons allemaal kunnen geven. Want alleen kinderen die opgroeien in een veilige, voedende omgeving groeien op tot volwassenen die op een positieve manier aan de wereld bij kunnen dragen.

Het creëren van een veilige en voedende omgeving staat centraal in het werk van ICS. De ouders zijn daarbij de belangrijkste ingang. Hun rol is namelijk van het grootste belang, zeker in de eerste, bepalende jaren van het leven. In ons Skilful Parenting (vaardig ouderschap) programma worden ouders op effectieve wijze ondersteund in hun rol als ouders. We dragen kennis en vaardigheden over en we stellen ouders in staat om in een veilige omgeving de uitdagingen en problemen die ze tegenkomen te bespreken.

In 2018 hebben we het Skilful Parenting programma uitgebreid met twee nieuwe modules: voeding, en spel en stimuleren. Het geweldige skilful parenting team van 126 medewerkers en gemeenschapswerkers heeft in totaal 21.470 ouders getraind in goed ouderschap. Hier was speciale aandacht voor vaders (700 vaders getraind), en voor tienermoeders (702 moeders getraind).

                                                  

Voor scholen heeft ICS een op de skilful parenting gebaseerde aanpak ontwikkeld, waarin leraren en bestuurders met compacte modules worden ondersteund: ons Lunch & Learn programma. In 2018 zijn 20 scholen en 401 leraren getraind. In Cambodja werden 115 overheidsmedewerkers, die zich bezighouden met familieprogramma’s, getraind.

Tot slot wil ik nog onze inzet van skilful parenting bij het bestrijden van de schrijnende kinderarbeid in de cacaoteelt noemen. In een project samen met onder andere Mars en Barry Callebaut, twee van de grootste cacao-opkopers in de wereld, werken we aan de bewustwording van ouders en ondersteunen we ze om hun gezin te laten functioneren zonder dat de kinderen de plantage op moeten. Dit betrof een pilot met ongeveer 530 boeren, die door de deelnemende partijen tot succes werd bestempeld. Deze zal de komende jaren opgeschaald worden.


Economische activiteit

Voor ICS is het helder dat alleen ‘zachte’ ondersteuning van het gezin niet voldoende is. Zonder inkomen is een gezondere omgeving om in op te groeien vrijwel onmogelijk. Daarom werkt ICS aan economische versterking van gezinnen. Omdat wij vooral op het platteland werkzaam zijn, richten wij ons op het ondersteunen van de boerenbedrijfjes. In 2018 kochten 18.750 boeren zaden en mest bij ICS dochter Agrics. Deze boeren ontvingen naast zaden en mest een agronomische training, met best practices over zaken als land bewerken, planten en oogsten. Daarnaast verkocht Agrics 742 solarlampen aan haar boeren.

De meeste boeren verbouwen alleen mais. Nu ze met onze ondersteuning meer gaan produceren, is het aantrekkelijk om nieuwe gewassen te gaan verbouwen die meer opbrengen. Daarom ondersteunt ICS de boeren bij de introductie van nieuwe gewassen. In een pilot hebben 95 boeren een sorghum- (een lokale graanvariant) en sojatraining ontvangen, en hebben daarop zaden van ons afgenomen. Daarnaast hebben we bij 140 boeren modelvelden ingericht voor sorghum, soja en aardappels om de boeren kennis te laten maken met de nieuwe gewassen.

Er waren in totaal 5.233 boeren die zowel de skilful parenting training ontvingen als landbouw-inputs en training door Agrics.

Dank voor alle steun!
2018 was een goed jaar voor ICS. Wij hebben veel boerengezinnen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Zonder uw steun was dat niet mogelijk geweest. Ik wil u daar namens het hele team van harte voor danken. Wij hopen dat we ook in 2019 weer op uw steun kunnen rekenen!


Laat boeren bloeien, doneer nu!

2. Betaalwijze
3. Nieuwsbrief
4. Gegevens