Geluk is: alle kinderen thuis!

Kinderen gedijen beter in een gezinsomgeving dan in een weeshuis of instelling. ICS-SP maakt dit mogelijk in samenwerking met het programma Changing the Way We Care (CTWW) door kinderen terug in hun gezin te plaatsen.

Lucy Atieno is moeder van vier kinderen en woont in Seme, West-Kenia. Toen haar man overleed, kwam ze als enige kostwinner van de familie onder druk te staan. Toen ze ging hertrouwen, kon ze haar verantwoordelijkheden als moeder niet delen met haar nieuwe echtgenoot. Die liet de opvoedtaken liever aan haar over. 


Het opvoeden van al haar kinderen werd te zwaar en Lucy werd gedwongen om ten minste één van de kinderen, die toen in klas acht zat, naar Living World, een liefdadigheidsinstelling voor kinderen, in haar dorp te sturen. ‘Ik geniet van het gezelschap van mijn kind. Ik wil eigenlijk niet dat ze naar een instelling gaat. Ze is beter af bij ons thuis. Bovendien kan ze me helpen in het huis of op de boerderij als de scholen gesloten zijn’, zegt Lucy. 

Toen Covid-19 uitbrak, werd de richtlijn vanuit de Keniaanse overheid om kinderen weer bij hun familie te laten wonen. Dit was voor Lucy het moment om naar hulp op zoek te gaan. Ze deed een beroep op CTWWC (Changing the Way We Care), ondersteund door ICS-SP. Met dit hulpprogramma werd Lucy's situatie aanzienlijk verbeterd. Ze leerde in korte tijd zelfvoorzienend te zijn, waardoor ze nu beter in staat is voor haar gezin te zorgen. 

‘Aanvankelijk kreeg ik van CTWWC wat geld dat ik gebruikte voor de kosten van levensonderhoud van mijn gezin. Ik kocht er eten van en betaalde het schoolgeld voor de kinderen. Daarna kocht ik beetje bij beetje drie kippen. Die kregen kuikens, waarvan ik er een paar kon verkopen. Van de winst kon ik dan weer een geit kopen. Inmiddels heb ik ook een tweedehands kraampje langs de weg, waar ik kinderkleding verkoop’, vertelt Lucy. 

"Ik mag niet klagen en ben ontzettend blij dat ik al mijn kinderen thuis bij mij heb. Ons leven voorheen, met geldzorgen en de kinderen in een  liefdadigheidsinstelling: dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Ik ben ICS-SP dankbaar voor deze enorme steun!
We zijn nu een gelukkig gezin."