• OUDERSCHAP

Docent in de schoolbanken

Een van de twee pijlers waar het werk van ICS op steunt is ouderschap en opvoeding. De invloed van ouders op de ontwikkeling van kinderen is vanzelfsprekend groot, maar ook docenten dragen in grote mate bij aan het welzijn en de toekomst van kinderen. Om het contact tussen ouders en docenten te verbeteren en er voor te zorgen dat minder kinderen de schoolbanken vroegtijdig verlaten is ICS het zogenaamde Lunch and Learn programma gestart.

Lunch and Learn programma moet schooluitval voorkomen 


Tijdens de lunchpauze bezoekt een ICS facilitator een docententeam van een school om met hen, in vijf verschillende sessies, de ontwikkeling van kinderen en de knelpunten die daarbij kunnen optreden te bespreken. De onderwerpen waarover gediscussieerd wordt zijn onder meer positieve vormen van discipline en hoe je als docent schooluitval kan voorkomen en de doorstroom naar vervolgonderwijs kan stimuleren. Docenten worden bovendien alerter gemaakt op het signaleren van kindermishandeling of -verwaarlozing en hoe dit adequaat op te volgen.Ook de kinderen krijgen lessen in zogenaamde 'life skills'. In drie verschillende sessies wordt aandacht besteedt aan zelfbewustzijn en omgang met anderen.  Thema's als communicatie en conflictbeheersing komen aan bod maar bijvoorbeeld ook kritisch denken en knopen leren doorhakken. Zodat kinderen weten wie ze zijn, wat ze waard zijn en wat de waarde van de mensen om hen heen is.

Dit programma is een aanvulling op onze Skilful Parenting training die ouders ondersteunt bij opvoeding. Een leven in armoede vergt het uiterste van mensen. Ouders voelen zich vaak machteloos, communiceren slecht met elkaar en reageren zich af op de kinderen: die gaan niet (meer) naar school en worden regelmatig fysiek gestraft. ICS traint ouders niet omdat we het beter denken te weten maar omdat we ons realiseren dat de omstandigheden waarin ouders hun kinderen moeten opvoeden verre van eenvoudig zijn. Ouders hebben weinig tot geen opleiding en kopiëren de opvoedtechnieken die zij zelf ook hebben ervaren. Door samen met de ouders andere opvoedingsmogelijkheden te onderzoeken, rollenspellen te spelen en het thema bespreekbaar te maken voelen zij zich gesteund.

Het effect van het docentenprogramma op de scholen is al direct zichtbaar: waren er in 2015 nog 43 kinderen die gedurende het schooljaar uitvielen, in 2016 was dat er nog maar 1. ICS gaf de training in het afgelopen jaar op 50 verschillende scholen aan in totaal 979 docenten.

 
Nieuws